Pædagog til Kompetencecenter Lunden.

Pædagog søges til kompetenceteamet Børnehuset Lunden – i tidsbegrænset stilling.

Vi søger en pædagog snarest mulig på 37 timer pr. uge, frem til august 2019, grundet merindskrivning.

I børnehuset Lunden har vi ca. 85 børn fordelt på 5 stuer - 2 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper, hvoraf 11 børn med særlig behov bl.a. Downs Syndrom, autisme spectrumforstyrrelser og præmature er inkluderet i grupperne. Der er ansat ca. 25 personaler.

Vores pædagogiske praksis bygger på social inklusion hvilket betyder, at børn med særlige udfordringer er inkluderet på stuerne og deltager i dagens aktiviteter, med ekstra pædagogisk personale, tilknyttet stuerne.

Der arbejdes med differentierede fællesskaber, deltagelsesmuligheder og læringsrum.

Vi arbejder målrettet med organisering af det fysiske miljø, samt organisering af barnets dagligdag som rutiner og aktiviteter.

Vi arbejder tværfagligt med fysio- og ergoterapeuter, tale/hørekonsulenter og psykologer for at bedst muligt at kunne tilpasse tilbuddet til det enkelte barn.

Vi kan tilbyde:

 • Et fagligt funderet pædagogisk arbejdsmiljø
 • Plads til forskelligheder
 • Ressourcesyn hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Et hus med plads til refleksion og faglig udvikling
 • En engageret forældre- og personalegruppe
 • Udviklingsprojekter/undervisning, herunder løbende undervisning i inklusion

Vi forventer:

 • En grundlæggende anerkendende tilgang til arbejdet med børn/ forældre og kollegaer.
 • Den primære opgave er at sikre deltagelsesmuligheder, for børnene med særlige udfordringer, i differentierede fællesskaber.
 • Planlægge, iværksætte og gennemføre pædagogiske processer med aktiviteter, der støtter det enkelte barn og børnegruppers læring og udvikling.
 • Indgå i og bidrage til at sikre faglig, kollegial sparring og kvalitet i opgaveløsningen.
 • Sikre samarbejdet med forældrene om barnets udvikling og trivsel.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og forhandling.

Gentofte kommune indhenter straffeattester inden ansættelse.

Du kan læse mere om vores institution på vores hjemmeside:

www.gentoftekommune.dk/boernehusetlunden

Ansøgningsfristen: Hurtigst muligt og inden den 1.3.2019

Samtaler afholdes løbende (Hvis du ikke har hørt fra os inden 1.3. betyder det at stillingen er besat.)

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Pernille Brems
Leder
pebr@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 18-02-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.