Sagsbehandler til Modtageteamet

Er du vores nye medarbejder i Modtageteamet i Børn og Familie?

Vi søger en sagsbehandler til vores Modtageteamet, hvor vores primære opgave består i at behandler og afklarer underretninger jf. Lov om Social Service, samt handle akut i de underretninger der kræver dette.
Derudover er man som medarbejder i Modtageteamet tilknyttet nogle skoler og daginstitutioner, hvor man deltager i tværfaglige møder, for at yde sparring mm. Modtageteamet varetaget endvidere vagtordningen i Børn og Familie, hvor man har til opgave at vejlede de fagpersoner og privatpersoner som har behov herfor.

Vi er et team, som er kendetegnet ved at være ambitiøse på vores område, og det er vigtigt for os hele tiden at udfordre og udvikle vores faglighed. Vi lægger vægt på at omsætte vores viden om lovgivningen og vores socialfaglige indsigt til brugbare løsninger for vores borgere.
Vi er i Børn og Familie optaget af at samarbejde på tværs med andre faggrupper, og vi har derfor et tæt samarbejde med bl.a. PPR, sundhedsplejen, SSP, misbrugskonsulent, skolerne og institutionerne, som vi finder er til gunst for borgerne og sagsarbejdet.

Vi søger en kollega, der har lyst til at indgå i et fællesskab hvor humor og højt til loftet er en naturlig del af hverdagen, og hvor man bidrager aktivt til både teamets og afdelingens udvikling. Modtageteamet er et team med stort T, hvor alle bidrager ind i arbejdsopgaverne og altid er klar til at hjælpe hinanden. Dette er en værdi vi sætter stor pris på, da arbejdet i Modtageteamet til tider kan være uforudsigeligt og der kan være brug for at man omstiller sig inden for kort tid i forhold til arbejdsopgaver.

Børn og Familie består udover modtageteamet af et børneteam, et specialteam, et ungeteam, et forebyggelsesteam, et sikkerhedsplansteam, et SSP-team og et administrativt team, og du vil således blive en del af en arbejdsplads med ca. 60 engagerede kollegaer.

Modtageteamets primære arbejdsopgaver er:

 • At behandle og vurdere underretninger inden 24 timer

 • At afklare underretninger hurtigt og effektivt

 • Varetager vagtordning indenfor åbningstiden

 • At visitere til rådgivningsforløb i henhold til servicelovens § 11

 • At træffe afgørelse om at iværksættelse af børnefaglig undersøgelse

 • At behandle ansøgninger om efterskoleophold i henhold til servicelovens § 52a

 • At indgå i tæt samarbejde med skoler, daginstitutioner og civilsamfund

 • Deltagelse i tidlige tværfaglige teams på skolerne og i institutionerne

 • Deltagelse i bekymringssamtaler med SSP

 • Almindelig råd og vejledning ved nye henvendelser

Vi kan tilbyde:

 • 5 andre dygtige kolleger i teamet

 • Faglig sparring og oplæring efter behov

 • En afdeling hvor fælles ambitioner om en høj faglighed og kvalitet er centrale

 • Ekstern supervision

 • Et omsorgsfuldt og udviklende miljø med plads til den enkelte og fokus på fællesskabet

 • En afdeling med fokus på metodeudvikling

 • Flekstidsordning

Vi forventer

 • At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • At du har kendskab til og interesse for området udsatte børn og unge, herunder lovgivning og administrative processer

 • Omstillingsparat i forhold til arbejdsopgaver

 • At du kan prioritere dine arbejdsopgaver, og arbejde systematisk og reflekteret

 • At du er en god kollega, som tør sætte dine erfaringer og kompetencer i spil på en tillidsvækkende måde

 • At du kan gøre opmærksom på, når du har behov for faglig støtte

Kan du svare ja til ovenstående, så ser vi frem til at høre fra dig.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen, til besættelse pr. 01.04.2019.

Mere om stillingen:

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Leder for Modtageteamet, Lene Kort, på tlf.nr. 24898289.

I Gentofte kommune er der en generel politik om at ved ansættelse på Børn og Unge området indhentes der straffe- og Børneattester hos Rigspolitiet.

Ansøgningsfrist:

22.02.2019 kl. 12.00 via ansøgningsformularen.

Ansættelsessamtaler:

Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler mandag den 25.02.2019.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lene Kort
Afdelingsleder f Modtagelse- og Forebyggelsesteamet
Lko@gentofte.dk
Telefon: 39984500
Mobil: 24898289

Ansøgningsfrist: 22-02-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.