Demenskonsulent søges til demensvenlig kommune

image

Gentofte Kommune udvider på demensområdet og søger en demenskonsulent til vores tværgående demensteam bestående af tre demenskonsulenter og en demenskoordinator.

Demensteamet arbejder med borgerne i hele Pleje & Sundhed - i plejeboliger, hjemmeplejen, dagtilbud, myndighed og Tranehaven (Center for forebyggelse og genoptræning).

Vi ser demensteamet som et operationelt centrum for demensområdet, og du vil blive en vigtig sparringspartner for hele organisationen.

Som demenskonsulent skal du sammen med dine tre kolleger bl.a.:

 • Koordinere borgernes forløb på tværs af Pleje & Sundhed

 • Samarbejde med partnere udenfor Pleje & Sundhed, eks. hukommelsesklinik og praktiserende læger.

 • Være medansvarlig for den faglige udvikling af demensområdet
 • Rådgive og vejlede medarbejdere i borgernær praksis
 • Koordinere på tværs af Pleje & Sundhed i relation til den enkelte borger og dennes pårørende
 • Implementere lovgivning inden for demensområdet
 • Medvirke til at opkvalificere indsatserne for borgere med demens og deres pårørende
 • Rådgive, vejlede og undervise organisationen om demens, både ledelse og medarbejdere
 • Deltage i faglig ajourføring via eks. Demensdagene afholdt af Nationalt Videnscenter for Demens og Netværk for Demensvenlige Kommuner

Vi vil rigtig gerne have, at du:

 • Er autoriseret sygeplejerske eller har anden sundhedsfaglig uddannelse med ekspertviden inden for demensområdet
 • Har viden og erfaring fra primærsektor inden for arbejdet med mennesker med en demenssygdom og deres pårørende
 • Har gennemført demensuddannelse på diplomniveau
 • Har koordinator- og facilitator kompetencer
 • Kan kommunikere og formidle fagstof i relation til undervisning rådgivning og supervision

Vi håber, at du har disse personlige egenskaber

 • Besidder fagligt og personligt engagement og gennemslagskraft
 • Kan agere naturlig rollemodel for medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Er god til at give faglig sparring
 • Reflekterer på et højt niveau og kommunikerer meningsfyldt med forskellige målgrupper og faggrupper
 • Overblik og forandringsparathed
 • Tænker ud af boksen og ser muligheder
 • Kan rumme at være i en til tider uforudsigelig hverdag med krydspres

Du vil blive ansat i Pleje og Sundhed Drift og skal referere til afdelingsleder Hanna Skov.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og med principperne for Ny Løn.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse inden for ældreområdet skal forevises straffeattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. marts. 2019.
Vi forbeholder os mulighed for, at tage ansøgere løbende ind til samtale.

I Pleje & Sundhed arbejder vi med ældre- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune – Det vil sige hjemmepleje og sygepleje, plejeboliger, dagcentre og genoptræning og rehabilitering. Vi er ca. 1800 mennesker, og vi lægger vægt på at understøtte borgernes selvstændighed, tage udgangspunkt i den enkelte og sikre at vi er ”sammen om sundhed”.

Pleje og Sundhed skal være en arbejdsplads som giver mening, indflydelse, faglighed og medmenneskelighed.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Hanna Skov
Afdelingsleder
hask@gentofte.dk
Mobil: 20 34 15 07

Ansøgningsfrist: 08-03-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.