2 Børne-og handicapsagsbehandlere til specialteamet

Brænder du for arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser?

Vi søger 2 Børne-handicapsagsbehandlere 37 timer om ugen til Specialteamet.

Gentofte kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads.
Kunne du tænke dig et meningsfuldt job på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte kommune svaret. I Gentofte kommune tror vi på, at dygtige medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgeren får den bedst mulige service.

Specialteamet sagsbehandler sager med børn i alderen 0-18 år (23 år) med funktionsnedsættelser og deres familier jf. LSS § 32, 41, 42, 44 og 45, samt børnefaglige undersøgelse jf. § 50 og foranstaltninger jf. § 52. Vi er inddelt i to teams henholdsvis, et børneteam 0-12 år og et ungeteam 12-18.

Specialteamet består af 16 lattermilde og imødekommende kolleger; én teamleder, to deltidskoordinatorer og 14 sagsbehandlere. Specialteamet er et team som gerne vil hinanden, hvor der er tillid og respekt for hinandens høje fagligheder og hvor vi prioriterer sociale aktiviteter på og uden for arbejdspladsen.

Ud over Specialteamet består Børn og Familie af et Modtagerteam, Forebyggelsesteam, Børneteam, Ungeteam, SSP-team, og et administrativt team.

Vi er i Børn og Familie optaget af at samarbejde på tværs med andre faggrupper, og vi har derfor et tæt samarbejde med bl.a. PPR, sundhedsplejen, SSP, misbrugskonsulent, skolerne og institutionerne, som vi finder er til gunst for borgerne og sagsarbejdet.

Der er politiske forventninger til, at vi leverer høj service til børn med funktionsnedsættelser. Det har vi en ambition om at leve op til. Vi har et særligt fokus på udvikling af metoder i arbejdet med og indsatser til familierne. Vi ønsker at sikre høj faglighed, tæt kontakt og opfølgning med familier og børn, samt en bred specialiseret tilbudsvifte.

Vi søger en kollega, der har lyst til at indgå i et fællesskab hvor humor og højt til loftet er en naturlig del af hverdagen, og hvor man bidrager aktivt til både teamets og afdelingens udvikling.

Vi forventer:

 • At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.

 • At du har kendskab til børnehandicapområdet

 • At du har styr på lovgivningen og de administrative processer

 • At du kan prioritere dine arbejdsopgaver, og arbejde systematisk og reflekteret

 • At du er en god kollega og holdspiller, som tør sætte dine erfaringer og kompetencer i spil på en tillidsvækkende måde.

 • At du kan gøre opmærksom på, når du har behov for faglig støtte.

 • At du har gode IT kompetencer.

Vi kan tilbyde:

 • Tæt faglig sparring.

 • Dygtige og engagerede kolleger i teamet.

 • Godt humør og højt til loftet.

 • < ><!-- -->

  Ekstern supervision.

 • Et omsorgsfuldt fagligt miljø med fokus på udvikling.

 • Egne aflastningsinstitutioner og døgntilbud på handicapområdet.

Mere om stillingen:

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Teamleder Lena Østergaard på telefon 4013 6228 eller 3998 4500.

Ansøgningsfrist:

Fredag den 22. februar 2019.

Ansættelsessamtaler:

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 26 februar 2019.

Aflønning fastsættes efter en forhandling med relevant forhandlingsberettiget organisation.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse på børne- og ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattest.

Vi arbejder digitalt i Gentofte Kommune. Derfor modtages ansøgninger udelukkende via den digitale ansøgningsformular.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Lena Østergaard
Leder af Specialteamet
loet@gentofte.dk
Telefon: 3998 4500
Mobil: 4013 6228

Ansøgningsfrist: 22-02-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.