Skovshoved Fritidscenter søger en pædagog på 37 timer pr.1. august 2019

image

Skovshoved Fritidscenter (Klubben) søger en uddannet pædagog på 37 timer evt. mindre. Stillingen er til ansættelse pr. 1. august 2019 eller snarest herefter.

Klubben har plads til 150 børn og unge, fra 4. - 6. årgang.
Vi har en juniorklub for vores 6. klasser med aftenåbent onsdage til kl. 20.00.

Klubben er en del af Skovshoved skole, denne har tre spor fra 0.-9. klasse og danner rammen om hverdagen for over 650 dejlige og nysgerrige elever og har i alt 75 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på skole, skolefritidsordning og fritidscenter. Skovshoved Skole er afdelingsopdelt i tre afdelinger med årgangsteam i indskolingen og mellemtrinet - i udskolingen arbejder lærerne som en afdeling.

I Klubben har vi forskellige værksteder og aktivitetsrum – Bl.a. Krea, BygogHyg og computerrum. Udendørs har vi bl.a. en musik-container/ øvelokale, boldbane og bålsted.

Vi tilbyder hver uge div. ture ud af huset både i dag- og aftenklub eks. svømmehal, Airtrix, biograf, skøjtehal osv. - vi lægger stor vægt på ungernes input til disse aktiviteter. Vi arbejder på højtryk for at få et helt nyt skatermiljø.

Vi er ambitiøse om børnenes læring og trivsel, og ønsker at fastholde det høje faglige niveau på skolen inden for rammerne af skolens værdigrundlag – Læring, Trivsel og Dannelse (læs mere om skolens værdier her)

Om dig

Du er uddannet pædagog.

Du er idérig, fleksibel, frisk og sjov, du kan lide at have en omskiftelig hverdag. Du kan skabe følgeskab og din relations kompetence er stærk, ligesom du er god til at støtte og hjælpe dine kollegaer i hverdagen.

Du har særligt gode kompetencer inden for et eller flere af disse områder: Musik – gerne elektronisk, skaterkultur, moderne børne- og ungdomskultur, friluftliv eller computer. Her kan du selvstændigt formidle og iværksætte aktiviteter målrettet aldersgruppen, med udgangspunkt i fællesskabet og det enkelte barns potentialer, trivsel samt læring.

Du er bekendt med klasserumsledelse og besidder kompetencer inden for planlægning og afvikling af trivsels- og fællesskabsorienterede bevægelsesaktiviteter


Om stillingen

Som pædagog på Skovshoved Fritidscenter arbejder du både på skolen og i fritidscenteret. Hyppigst vil arbejdet ligge i tidsrummet mellem kl. 8.00 - 17.00, ligesom der vil være 1 aftenvagt om måneden til kl. 20.00.

Der ud over tager vi på koloni, i den første uge af sommerferien og holder i løbet af året et par overnatnings arrangementer, samt ca. 4 årlige fester uden for vores normale åbningstid.

Vores pædagoger deltager i aftenmøder fælles med de øvrige 75 pædagog- og lærerkollegaer 4 tirsdage årligt.

Du samarbejder med lærerne på 4. årgangsteam, om de enkelte klassers trivsel. Du har faste møder med klasselæreren og bringer din pædagogiske faglighed i spil, som kontaktpædagog for en 4. klasse. Her deltager du i UUV omkring klassens trivsel, med fokus på bevægelsesorienterede fællesskabsskabende aktiviteter. Dine øvrige timer i skolen lægger du i de praktisk-musiske fag, eks. Musik eller idræt og på ture, på tværs af klasserne primært på 4. årg. Evt. 5. årg. Med udgangspunkt i dine kompetencer og i tråd med aktiviteterne du står for i Klubben om eftermiddagen.

Fritidscenteret er beliggende tæt på skov og strand, med 2 km til Dyrehaven og Bellevue strand, hvor der ligeledes er mulighed for at lave mange spændende aktiviteter.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet skal indhentes straffe- og børneattest.

Læs mere om fritidscenteret her.

For nærmere information om stillingen kontakt Fritidscenter Leder Maria Wolstrup på tlf. 51414441 eller 39985512.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Maria Wolstrup
FC Leder
mawo@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 20-06-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.