Aftensygeplejerske med faglige ambitioner søges til Vagtcentralen

image

Vores kollega går på pension, og vi søger derfor en kollega til et fantastisk velfungerende team af sygeplejersker, hvor samarbejde, høj faglighed, fælles engagement og godt humør er i højsædet.

Aftensygeplejen består af i alt syv sygeplejersker, hvoraf seks sygeplejersker er udekørende og én sygeplejerske varetager funktionen på vagtcentralen. I alle vagter arbejdes der tæt sammen med hjemmeplejen. Aftensygeplejerskerne fungerer på tværs i kommunen og yder sygepleje til borgere i eget hjem og i plejeboligerne. Som aftensygeplejerske har du ligeledes en vejledende og ansvarshavende funktion, i forhold til medarbejderne i plejeboligerne.

Vi tilbyder:
En tydelig og deltagende ledelse. Du vil modtage introduktion og oplæring, tilpasset dine erfaringer. Derudover tilbyder vi stor fleksibilitet i forhold til balancen mellem arbejde og privatliv. Vi prioriterer faste personalemøder og faglig sparring – også på tværs af døgnet. Passende og relevant kompetenceudvikling. En bred vifte af samarbejdspartnere. Vi stiller en hjemmeplejebil til rådighed i forbindelse med borgerbesøg. Vi anvender iPad og Smartphone i forbindelse med dokumentering.

Du kan bidrage med:
Evnen til at omsætte viden til handling, bl.a. ved at omsætte faglige standarder i praksis. Håndtering af alsidige opgaver i et dynamisk miljø og indgå i et sygeplejefagligt team, hvor samarbejde er højsædet.
Du mestre at sætte din fagidentitet i spil i det tværfaglige samarbejder og formår at koordinere sygeplejens opgaver i teamet og med hjemmeplejen. Du har bred klinisk erfaring – også gerne fra primær sektor.

Kort om jobbet:
Vi har en kultur, som er bygget op omkring fælles opgaveløsning hos borgerne.

Det er en fordel, hvis man - som medarbejder i hjemmesygeplejen - besidder pædagogiske evner i forbindelse med videreformidling og vejledning til samarbejdspartnere. Vi arbejder i en teamstruktur med stort fagligt ansvar og deltager aktivt i kompetenceudvikling af øvrige faggrupper.

I Gentofte kommunes hjemmesygepleje arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang til borgerne, og har fokus på tidlig opsporing i forhold til at forebygge indlæggelser. Dette sker i et tæt samarbejde med hjemmeplejen.

Vilkår:
Arbejdstiden er fra klokken 15.30 til 23:45.
Ansættelsesbrøken er 24,75 der vil mulighed for ekstravagter.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Kørekort er en forudsætning.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse inden for ældreområdet skal forevises straffeattest.

I Gentofte Hjemmepleje er vi ca. 500 medarbejdere beskæftiget med pleje, omsorg og praktisk hjælp hele døgnet med borgeren i centrum. Vi er én hjemmepleje opdelt i tre områder. Vi tilpasser ydelserne individuelt og anvender medarbejdernes kompetencer, så de matcher brugerens behov.

Vi har en attraktiv arbejdsplads, og arbejder ud fra en anerkendende tilgang til hinanden og til borgerne.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Jeranette Løkken Lermark
Daglig leder, Vagtcentralen
Mobil: 29452877

Ansøgningsfrist: 24-06-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.