Lærer i idræt, N/T og madkundskab til mellemtrinnet

Lærer i idræt, N/T og madkundskab til mellemtrinnet

Stillingen er en fast stilling på fuld tid med idræt (10 lektioner) samt N/T og madkundskab. Din primære tilknytning vil være til 4. årgangsteamet. Hvis du er ny lærer, vil du deltage i Gentofte Kommunes program for nye lærere.

Vi er en ambitiøs skole, der ønsker at danne og uddanne vores elever til det 21. århundrede. Derfor vægter vi en stærk faglighed, og der veksles mellem at fagene dels anvendes i kursusuger med fagopdelt undervisning og dels i tværfaglige, relevante og praktiske projektforløb på tværs af klasser eller på hele mellemtrinnet. Vi arbejder med udvikling af elevernes læringskompetencer og dannelse for at give dem de bedste forudsætninger for uddannelse, arbejde og livsduelighed i den verden, de møder nu og i fremtiden. Professionelle læringsfællesskaber, synlig læring og 21th Century Learning Skills er væsentlige i forhold til at lykkes med denne opgave.

Dette skoleår har vi desuden et særligt fokus på læsning i alle fag. Der er vil være kompetenceudvikling af lærerne på området.

Vores læringsrum og skemaer er fleksible og indrettes efter skoledagens indhold.

VI FORVENTER, AT DU
Har linjefag eller linjefagslignende kompetencer i idræt samt N/T og madkundskab
Er en aktiv og positiv medspiller i teamsamarbejdet.
Er udviklingsorienteret
Har et anerkendende børnesyn og møder det enkelte barn dér, hvor han eller hun er
Er fysisk og psykisk robust med en høj arbejdsmoral
Kan arbejde struktureret og bevare overblikket i en foranderlig hverdag
Kan se potentialet i et tæt forpligtende læringsfællesskab

VI TILBYDER:
En skole, hvor projektarbejde er en vigtig del af vores DNA
En skole, der arbejder med synlig læring og det enkelte barns progression
En skole, der målrettet arbejder med 21.st Century Learning Design www.21skills.dk
En skole, der har særligt fokus på læsning i fagene
En skole, der samarbejder i professionelle læringsfællesskaber
En åben skole med mange muligheder ude og inde.
En skole, der inddrager de professionelles viden i videreudviklingen af en spændende og anderledes skole

YDERLIGERE INFORMATION OM STILLINGEN
Fås ved at kontakte skoleleder Lasse Reichstein 3998 5260 eller viceskoleleder Liselotte Nylander på tlf. 3998 5251. Vi opfordrer til, at du kommer forbi, inden du søger. Hellerup Skole er et besøg værd.

LØN OG ANSÆTTELSE
Sker i henhold til gældende overenskomst for lærere i folkeskolen.
Ansøgningsfrist tirsdag den 26/8-19 kl.12.00

Der holdes ansættelsessamtaler onsdag den 27/8-19 om formiddagen
Evt. 2. runde samtaler torsdag den 29/8 om eftermiddagen

Hvis du indkaldes til samtale, forventer vi, at du besøger skolen inden, så du har kendskab til vores enestående skole.

HELLERUP SKOLE
Er en nyere skole med ca. 630 ivrige og positive elever samt en interesseret og ansvarlig forældrekreds. Skolen er bygget til og fysisk indrettet på at undervisningen sker i hjemområder med fleksible muligheder for indretning og undervisning.
Yderligere oplysninger vedrørende Hellerup Skole kan indhentes på www.hellerupskole.dk og på https://www.facebook.com/Hellerupskole/

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Liselotte Nylander
Viceskoleleder Hellerup Skole
liny@gentofte.dk
Telefon: 39985251
Mobil: 39985251

Ansøgningsfrist: 26-08-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.