Aflastningsinstitutionen Lundø søger 2 uddannede pædagoger.

Pædagoger til aflastningsinstitutionen Lundø – 2 pædagoger med start 1. november 2019 eller snarest.

Aflastningsinstitutionen Lundø i Gentofte søger to pædagoger med passion for det pædagogiske arbejde med børn fra ca. 3-13 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Stillingerne er med en gennemsnitlig arbejdstid på 32 timer ugentligt med start 1. november 2019. Stillingerne indebærer skiftende vagter i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 23.00, og med arbejde hver anden weekend.

Lundø er en døgninstitution med 20 aflastningspladser, der udelukkende modtager hjem­me­boende børn/unge/voksne 0 – 23 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på aflast­nings­­ophold i kortere perioder. Vi er 40 faste medarbejdere og 18 tilkaldevikarer, der arbejder med de 75 børn og unge, der pt. er indskrevet med forskellige antal døgn til aflastning.

Lundøs målgruppe er bredt sammensat

 • Børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, som har brug for fuld støtte til alt i dagligdagen

 • Børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser

 • Børn og unge, der primært er psykisk udviklingshæmmede og som klarer de fleste af deres daglige gøremål med nogen støtte.

Vores opgave

Den primære opgave på Lundø er at understøtte trivsel og udvikling af børnenes og de unges selvstændighed og sociale relationer – at indgå i fællesskaber. Arbejdet er forankret i samarbejde med forældrene og netværket omkring barnet og den unge; dagtilbud, socialrådgiver og andre fagpersoner.

En anden væsentlig del af opgaven omkring børnene er dokumentation.

Hver dag følger også praktiske opgaver i forbindelse med klargøring til de næste børn og unge, der kommer på ophold.

Kompetencer og tilgang til arbejdet

Den faglige retning på Lundø er sat med neuropædagogik og Low Arousal anvendes som pædagogisk metode. Vi har gennem 5 år indhentet viden om neuropædagogik og arbejder de næste par år med implementering af de neuropædagogiske værktøjer i den daglige pædagogiske praksis.

I samarbejdet har vi fokus på at dele viden, have fælles mål, udvise gensidig respekt og kommunikere problemløsende.

Vores tilgang til arbejdet er:

 • Sammen med barnet

 • Vi lærer af vores erfaringer

 • Talent og passion er vores drivkraft

 • Med klarhed kommer vi længst

 • Med kompetence følger ansvar

Værdier og personlige kompetencer

Lundø er en dynamisk arbejdsplads med en afvekslende hverdag, hvor børnene og de unge er i centrum sammen med deres familie. Børnenes dagsform ændrer jævnligt situationen, planlægningen og handlemulighederne.

På Lundø bygger vi alle vores arbejde på værdierne tillid, ansvarlighed og tænk højt, der betyder at dele sin refleksion over egen og andres praksis.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog

 • Har erfaring med eller kendskab til neuropædagogik og til implementering af de neuropædagogiske værktøjer

 • Tager udgangspunkt i de enkelte børn/unges ressourcer og behov og drager den nød­ven­dige omsorg og pleje

 • Er med til at skabe en tryg atmosfære med struktur og genkendelighed

 • Skaber overblik, ser muligheder og handler

 • Handler i tillid, tager ansvar og reflekterer

 • Er god til at formulere dig skriftligt

Om Lundø

Aflastningsinstitutionen Lundø er en takstfinancieret virksomhed under Gentofte Kommune. Vi yder aflastning til børn og unge 0-18 år efter § 66 stk. 6 i Serviceloven samt til voksne 18-23 år efter § 107 i Serviceloven.

Er du interesseret?

Har du brug for flere oplysninger, kan du kontakte Daglig Leder på børnesiden Camilla Bollette Hansen på tlf.: 3998 4420. Du kan også besøge www.lundø.dk og se mere om institutionen og børnene & de unge.

Løn og ansættelse

Ansøgningsfristen er den 26 august 2019 klokken 23.59.

Samtalerne afholdes i uge 37. Der indhentes referencer.

Løn følger gældende overenskomst og bliver forhandlet med relevant faglig organisation. Der indhentes straffe­attest og børneattest før ansættelse.

Erstat denne tekst med selve jobbeskrivelsen

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Camilla Bolette Hansen
Daglig leder børnesiden
cboh@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 26-08-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.