Faglig koordinator & stedfortræder til to bofællesskaber for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser

image

Faglig koordinator & Stedfortræder til to bofællesskaber for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser

Har du en stærk pædagogisk faglighed, vil du være med til at gøre en forskel for borgere med højt funktionsniveau på autismeområdet og har du lyst til at tage del i både ledelsesopgaven og den pædagogiske praksis? Så kan det være, at vi har jobbet til dig.

Vi søger en Faglig koordinator med stedfortræderfunktion, som kan varetage rollen som sparringspartner og bindeled mellem forstander og det pædagogiske personale i to veldrevne botilbud i Hellerup med en stærk autismefaglig profil.

Om botilbuddene:

Skelvej & Callisensvej består af to attraktive socialpædagogiske bofællesskaber, hvoraf det ene har døgndækning. I bofællesskaberne bor henholdsvis 10 og 5 yngre borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Beboerne har et moderat til højt funktionsniveau og er i uddannelse eller anden beskæftigelse i dagtimerne.

Bofællesskaberne bliver drevet efter servicelovens §85 og §107 og den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i specifik viden om Autisme Spektrum Forstyrrelser, Low Arousal, Struktur og den rehabiliterende tilgang.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Samarbejde og sparring med forstander om tilbuddenes drift og faglige udvikling

 • Faglig støtte og sparring til det pædagogiske personale, herunder vikarer

 • Indgå som del af den pædagogiske normering i et omfang svarende til 15-20 timer om ugen

 • Være stedfortræder for forstander ved dennes fravær

 • Bidrage til administrative funktioner

 • Mødeledelse på teammøder

Vi søger en Koordinator & Stedfortræder som:

 • Har en solid pædagogisk baggrund både if.t. uddannelse og erfaring

 • Har kendskab til og brænder for autismeområdet

 • Er i stand til at yde kvalificeret sparring til såvel pædagogisk personale, som forstander

 • Ønsker og evner at indgå i en stilling som veksler mellem pædagogisk arbejde, administrative- og ledelsesopgaver

 • Trives med vekslingen mellem at arbejde alene og i tæt samarbejde med andre

Vi kan tilbyde:

 • En varieret hverdag med stor indflydelse på planlægning af egne opgaver

 • En faglig dygtig personalegruppe bestående af 9 uddannede pædagoger

 • Løbende inspiration i form af uddannelse, kurser, temadage og supervision

 • En organisation med en stærk autismefaglig profil, som har beboernes trivsel i højsædet

 • Et ambitiøst fagligt miljø, hvor du bliver central for arbejdet med den forsatte faglige udvikling

 • En attraktiv arbejdsplads med inspirerende beboere i skønne omgivelser

Om dig:
Vi forventer, at du er fagligt velfunderet og har en stærk skriftlighed. Du er tydelig i din kommunikation, i stand til at sætte retning og følge opgaver til dørs. Du arbejder struktureret, har overblik, gode samarbejdsevner og trives med at lykkes gennem andre. Du har altid fokus på borgernes trivsel og du er respektfuld og loyal i samarbejdet. Du er fleksibel og mobil i f.t. at pendle mellem to botilbud som ligger på forskellige matrikler med 2 km. afstand. Det er en fordel, hvis du har relevant faglig efter- eller videreuddannelse.

Timetal og arbejdstid
37 timer pr. uge. Som udgangspunkt, fra mandag til fredag. Du vil kunne forvente, at skulle have 2 morgentjenester om ugen og 1 ugentlig aftentjeneste. De øvrige dage vil arbejdet ligge i dagtimerne. Du vil, som stedfortræder, skulle tage del i ledertelefonvagten i weekender og ved forstanders fravær.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, vi indhenter straffeattest.

Første runde ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19.9.2019, anden samtale 24.9.2019. Der kan forekomme test imellem de to samtaler.

Social & Handicap Drift er udførerenheden under Social & Sundhed. Vi driver 15 bo- og dagtilbud på voksen-specialområdet. Vi har mere end 250 boliger og mere end 450 pladser i beskæftigelses og aktivitets og samværstilbud. Medarbejderne udgør samlet set over end 500 årsværk.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Johannes Voer Rasmussen
Forstander
jvr@gentofte.dk
Mobil: 21596152

Ansøgningsfrist: 13-09-2019 klokken: 08:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.