Vi søger mennesker, der også er pædagoger… eller omvendt!

Børnehaven Lykkesholm søger to uddannede pædagoger

Da vores kollega har valgt at læse pædagogisk filosofi – og vi samtidig får flere børn i vores kompetencecenter, søger Børnehaven Lykkesholm to uddannede pædagoger. Stillingerne er på hhv. 30 og 37 timer om ugen.

Lykkesholm er en selvejende børnehave – under paraplyorganisationen LIVSVÆRK, der er normeret til 70 børn (pt. har vi 50 børn), heraf er 10 -12 af pladserne forbeholdt børn med sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Lykkesholm er Gentofte Kommunes kompetencecenter for sprog og kommunikation, på 0-5 års området. Vi har derfor et tæt tværfagligt samarbejde med PPR og børneterapien.

Vi har til huse i en stor gammel villa, der ligger lige ned til Gentofte sø.

Vores pædagogiske udgangspunkt er relationer og fællesskab – som danner grundlag for vores inkluderende praksis.

Lykkesholms børnesyn bygger på følgende:

  • Børn er medborgere i vores samfund – med borgeres rettigheder

  • Børn er kompetente aktører og eksperter i eget liv

  • Børns modenhed og evner øges gennem barndommen, børns med– og selvbestemmelse skal derfor øges i takt med, at deres modenhed og evner udvikles.

  • Børn har krav på omsorg og beskyttelse for at kunne udvikles og trives – det er de voksens fælles ansvar, at børn har gode livsbetingelser

  • Børn har rettigheder, der er uafhænige af forældrenes rettigheder og interesser – børnene skal kende deres rettigheder, men det er de voksnes (både forældrene og de professionelle) opgave at sikre børns rettigehder

I praksis udlever vi vores børnesyn ved:

  • At lytte til børnene – og tage deres oplevelser og ønsker alvorligt

  • At forsøge at sætte os i børnens sted og forstå hvordan det opleves at være barn i den konkrete situation – og inddrage det i vores arbejde.

  • At inddrage de proffesionelles og forældrenes opfattelse af barnets bedste – belyst ved omhyggelig og kritisk brug af den viden.

Vi har derfor brug for pædagoger, der deler vores menneskesyn og som med deres faglighed, kan understøtte børnenenes udvikling, trivsel og dannelse - med grundlag i ovenstående.

Derudover skal vores nye kollega naturligvis mestre skriftlighed, verbal formidling og IT.

Læs mere om os på vores hjemmeside: www.lykkesholmboern.dk

Vil du høre mere om Lykkesholm og stillingen eller aftale et besøg, kan du ringe til Lykkesholm på telefon: 3965 1135

og tale med Souschef Camilla Hribar-Parkhøi eller leder Janne Krohn

Ansøgningsfrist hurtigst muligt

Samtaler vil blive afholdt løbende

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Janne Krohn
Leder
jkro@gentofte.dk
Telefon: 39651135
Mobil: 24967853

Løbende ansættelse

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.