Gentofte Kommune søger plejehjemslæge/praktiserende læge - genopslag

image

54 beboere skal have ny plejehjemlæge pr 01.12.2019 på Nymosehave, plejeboliger med hjemmehjælp.

Har du lyst til at være med til at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne, og indgå i et tæt samarbejde med personalet? Så er det måske dig vi søger.

Baggrund

Gentofte Plejeboliger startede op med plejehjemslæger i løbet af 2017 til de 12 plejeboliger i Gentofte Kommune, da en ny aftale gjorde det muligt, at tilbyde beboere i kommunens plejeboliger en læge, som er fast tilknyttet en afdeling på den enkelte plejebolig. Den fast tilknyttede læge kan samtidig yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet i plejeboligen.

Nymosehave plejebolig søger en plejehjemslæge, da den nuværende har ønsket at trække sig. På Nymosehave bor der 93 beboere fordelt på 2 afdelinger, som er opdelt i 4 enheder. Der søges en plejehjemslæge til Plejebolig med hjemmehjælp på 54 beboere, som er opdelt i to enheder på henholdsvis 30 og 24 beboere. Det er muligt udelukkende at blive tilknyttet den ene enhed eller en mindre del.

Nymosehave har god erfaring i at samarbejde med plejehjemslæge Sune Gronemann, som er tilknyttet plejehjemmet afdeling Berthe. Nymosehave ligger i Vangede

Opgaver

Som fast tilknyttet læge yder du almen medicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger dig som praktiserende læge. På nuværende tidspunkt har 74 % af beboerne valgt at skifte til plejehjemslægen. Det forventes at blive flere i forbindelse med ny indflytninger.

Betaling af behandlingen sker i henhold til overenskomst med almen praksis.

Der er afsat særlige midler til indfasning af ordningen og sundhedsfaglig rådgivning i 2017 – 2020. Midler til indfasning af ordningen skal bruges til koordinerede aktiviteter, fx møder mellem læge og plejecenterpersonale, hvor arbejdsgange, procedurer o. lign. aftales. Den sundhedsfaglige rådgivning kan både være generel fx om medicinhåndtering og konkret i forhold til oplevede problemstillinger i plejeboligen (fx i form af case-baseret undervisning). Vi forventer ikke, at du afholder egentlige undervisningsseancer.

Koordinering af indfasningen og rådgivningen planlægges typisk, så den ligger i sammenhæng med de lægelige behandlingsopgaver. Der er afsat 310 kr. pr. år pr. beboer, som har mulighed for at vælge plejehjemslægen, hvilket er svarende til ca. 17.000 pr. år for de 54 beboere. Der honoreres med taksten, 908,75 kroner per time (2016-takst) svarende til 18 timer om året.

Kvalifikationer

Du skal være praktiserende læge med eget ydernummer.

Ansættelsessamtale aftales

Ansættelsesforhold

De almen medicinske ydelser afregnes med regionen som hidtil. Den sundhedsfaglige rådgivning vil blive honoreret i henhold til en konsulentkontrakt.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Sophie Harms
Områdechef
Mobil: 51504193

Ansøgningsfrist: 25-11-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.