6 Pædagogisk Assistent Uddannelses elever (PAU-elever)

6 Pædagogisk Assistent Uddannelses elever (PAU-elever)

Har du lyst til at arbejde med børn i daginstitution, unge i fritidshjem eller ungdomsklub. Er du ansvarlig, robust og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger til stillingen som pædagogisk assistent elev.
Gentofte Kommune har 6 elevpladser til start i januar 2020.

Uddannelsen
Pædagogisk assistentelev-uddannelsen er en erhvervsuddannelse og hovedforløbet varer 2 år og 1½ måned, hvor der veksles mellem skole- og praktikperioder.

Pædagogisk assistent uddannelsen giver mulighed for, at du kan søge arbejde i daginstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, specialinstitutioner, søge direkte ind på pædagogseminariet eller Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, og med suppleringsfag kan du søge udvalgte uddannelser.
Uddannelsen har fokus på praktisk og teoretisk pædagogik. Der undervises i en række fag, pædagogik, psykologi, bevægelse og idræt, kommunikation, sundhedsfag samt kultur og aktivitet. Du får en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn og unge og støtte dem i deres trivsel, læring og udvikling..

Talentspor
Der tilbydes talentsport på hovedforløbet som måske er noget for dig, hvis
• du kan lide at udfordre dig selv i fagene: Bevægelse og idræt, Natur og Udeliv, Sundhed i den pædagogiske praksis og Digital kultur?
• du har mod på at yde en ekstra indsats og går i dybden med faget?
• du eventuelt har arbejdet inden for området og ønsker at vide mere?
I dele af uddannelsen vil du blive vurderet og udfordret på et højere niveau
Læs mere om uddannelsen på http://www.sosuh.dk eller http://www.ug.dk

Gentofte Kommune forventer, at du som pædagogisk assistentelev
• er uddannelsesparat og mødestabil - du vil være omfattet af Gentofte Kommunes og SOSU H´s fraværspolitik.
• du har empati og har en anerkendende tilgang til andre samt blik for, at andre også er afhængig af dig.
• er ansvarsbevidst og motiveret for faget og uddannelsen, og du vægter ansvar for egen læring højt.
• du er indstillet på hjemmearbejde både i forbindelse med skole- og praktikperioder.
• i praktikperioderne kan skemalægges 37 t/u ml. kl. 7-17, samt kunne være med til aftenmøder.

Vi tilbyder,
• Garanteret praktikplads til praktikforløbene i Gentofte Kommunes institutioner.
• Du får tilknyttet en uddannelsesansvarlig, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.
• I praktikperioden vil du blive tilknyttet en praktikvejleder på praktikinstitutionen hvor du arbejder i en af Gentofte Kommunes vuggestuer, børnehaver, GFO, skoleklub eller specialinstitution, hvor du vil få praktisk erfaring med de arbejdsopgaver en pædagogisk assistent udfører.
• I skoleperioderne vil du blive undervist på SOSU H Brøndby, Social- og sundheds-uddannelses-centret.
• Pædagogiske assistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA’ overenskomst

Gentofte Kommune bliver din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen på 2 år og 1½ md i perioden fra januar 2020

Forudsætning for ansættelse
• Du har en ren børneattest og en straffeattest, der viser os, at du er en ansvarsfuld person. Gentofte Kommune indhenter attesterne elektronisk, hvis du tilbydes en elevplads.
• Du har eller skal være i gang med Grundforløb 2, målrettet den pædagogiske assistent uddannelse, der skal være afsluttet inden uddannelsesstart i januar 2020.
• Hvis du er under 25 år, skal du have gennemført og bestået Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse.
• Hvis du er over 25 år, og ingen relevant erhvervserfaring, skal Grundforløb 2 være gennemført og bestået.
• Hvis du er over 25 år, og har relevant erhvervserfaring og eller anden uddannelse, varer hovedforløbet på pædagogisk assistentuddannelse 2 år (EUV2)
• Hvis du er over 25 år, og har 2 års relevant erhvervserfaring, defineret af det faglige udvalg PASS, vil uddannelsen udelukkende bestå af skoleundervisning (EVU1)

For nærmere afklaring ift adgangskrav og realkompetencevurdering, kan du kontakte uddannelsesvejler på SOSU H Brøndby.

Ansøgning
Send ansøgning online via Gentofte Kommunes hjemmeside på www.gentofte.dk/job

Skriv en motiveret ansøgning, gerne med billede, og begrund, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent og hvad DU kan bidrage med til dette fag.
Du skal vedhæfte personlig uddannelsesplan, et udskrift over dit fravær på GF2, (hvis vi må se det), eksamensbevis fra 9. eller 10. klasse, uddannelsesbeviser, realkompetencevurdering (hvis du er over 25 år), evt. udtalelse fra tidligere ansættelse, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

Uddannelsen starter januar 2020 i en 9 ugers skoleperioden på SOSU H i Brøndby.

Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen på SOSU H hjemmeside http://www.sosuh.dk

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Inger Ottzen
Uddannelseskoordinator for Pau-elever i Gentofte kommune
ieo@Gentofte.dk
Telefon: 3998 4039

Ansøgningsfrist: 06-12-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.