Afdelingsleder

2 nye afdelingsledere 37 timer/uge til Camillehusene i Gentofte kommune med start 1. december

Om Camillehusene
Camillehusene er en døgninstitution for 22 børn og unge i alderen 0 - 23 år, som ligger sammen med en lang række andre institutioner og tilbud på børne- og voksenområdet. Camillehusene er delt op i 3 huse med hhv. 8, 8 og 6 børn/unge, hvortil der er tilknyttet en række pædagoger og medhjælpere.

Camillehusene har pr. 1. april 2019 ansat ny forstander; og der arbejdes på at udvikle Camillehusene, der har været gennem en svær periode. Medarbejderne har brug for synlig, anerkendende og udviklende ledelse; og bidrager i øvrigt aktivt, engageret og konstruktivt i at få vendt situationen.

Om børnene og de unge
Børnene og de unge har alle multiple funktionsnedsættelser og cirka halvdelen har tillige problematikker inden for autismespektret. De har alle omfattende behov for social- og pædagogfaglig støtte, træning og behandling, så de bedst muligt kan indgå i en god hverdag. Børnene går i specialskoler el.lign. udenfor området.

Om pædagogikken
Den pædagogiske tilgang og praksis tager bl.a. sit afsæt i viden om autismespektrumforstyrrelser og den neuropædagogiske referenceramme. Børnenes og de unges fysiske, psykiske, sociale og kognitive udfordringer tilgodeses gennem indretning i små miljøer og en individuelt tilrettelagt planlægning for den enkelte med nærværende voksne.

Om stillingen
Du skal sammen med anden afdelingsleder og medarbejderne sikre, at der arbejdes med afsæt i en fælles faglig referenceramme for indsatsen, velvidende at der kan være tale om flere tilgange og flere metoder afhængigt af barnets udfordringer. Du er nysgerrig på udvikling og har fokus på effekten af den metodiske praksis. Videre er du skarp udi dokumentation, bidrager til et højt fagligt niveau samt er medskaber af et sundt og udviklende arbejdsfællesskab, hvor vi passer på hinanden.

Da vi befinder os i en særlig forandringsproces, skal du være indstillet på en udpræget fleksibilitet; både i forhold til de opgaver, der skal varetages OG i forhold til arbejdstider. Udgangspunktet for arbejdstider er, at du skal arbejde om aftenen 2-3 gange om ugen; ligesom du skal være indstillet på at have telefonvagt hver 3. weekend.

Du skal være med til at skabe en ny kultur, der bygger på Gentofte kommunes værdier – og du skal være med til at gå foran i processer, der vedrører faglig ledelse og personale ledelse.

Vores nye afdelingsledere

 • har relevant lederuddannelse og/eller ledererfaring
 • er uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller fysioterapeut
 • forstår betydningen af anerkendende og tillidsbaseret ledelse
 • må gerne have kendskab til børnehandicapområdet
 • er indstillet på at arbejde både i dag- og aftentimer efter fast skema
 • er indstillet på at have telefonvagt hver 3. weekend
 • kan se sig selv i en større udviklingsproces – og kan gå foran i praksis
 • kan se styrken i at arbejde på tværs af vores 3 huse sammen med anden afdelingsleder
 • forstår betydningen af det gode, tætte og tillidsfulde forældresamarbejde
 • har fokus på børnene/de unge og er respektfuld i samarbejdet med deres netværk
 • har en åben og positiv personlighed, der kan skabe tillid og inspiration
 • kan lede og skabe udvikling sammen med forstander, anden afdelingsleder og medarbejdere
 • er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og dokumentation

Vi tilbyder dig

 • en spændende, udviklende og udfordrende stilling, hvor du kan være med til at præge Camillehusenes udvikling
 • Ca. 45 dedikerede medarbejdere fordelt på 3 huse
 • En ny forstander, der forestår gennemgribende udvikling af Camillehusene
 • Mulighed for at være med til at præge det gode børne-/ungeliv på Camillehusene
 • En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor intet er som det plejer

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest. Gentofte Kommune indhenter dem digitalt med dit samtykke.

Der afholdes første ansættelsessamtale fredag 25. oktober kl. 10.00 – 16.00; evt. anden samtale afholdes mandag 28. oktober kl. 10.00 – 12.00.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt venligst

Kristine Larsen
Forstander v/ Camillehusene
kril@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: mandag 21. oktober 2019 klokken: 09:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Kristine Larsen
Forstander
kril@gentofte.dk
Telefon: 39984401
Mobil: 20218286

Ansøgningsfrist: 21-10-2019 klokken: 09:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.