Pædagog, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Sosu-assistent, Sygeplejeske

Er du pædagog? Ergoterapeut? Sosu-assistent? Fysioterapeut? Sygeplejerske?

Så læs lige med her :-)

Vi har stadig brug for flere dygtige kollegaer!

Om Camillehusene
Camillehusene er en døgninstitution for 22 børn og unge i alderen 0 - 23 år. Vi er opdelt i tre huse, hvor der bor henholdsvis 8, 8 og 6 børn/unge, hvortil der er knyttet en række pædagoger og medhjælpere. Camillehusene har 1. april d.å. ansat ny forstander; og der arbejdes på at udvikle Camillehusene, der har været gennem en svær periode. Medarbejderne er positive og konstruktive i forhold til de forandringer, der skal ske og bidrager aktivt og engageret i at få vendt situationen.

Om børnene og de unge
Børnene og de unge har alle multiple funktionsnedsættelser og flere har tillige problematikker inden for autismespektret. De har alle omfattende behov for social- og pædagogfaglig støtte til at sikre udvikling mod voksenlivet bedst muligt. Alle vores børn/unge går i eksterne specialskoler eller lign. tilbud.

Dit arbejde
Vi har brug for dygtige, engagerede og fleksible kollegaer med stor faglig viden og empati for vores målgruppe. Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, sosu-assistent eller fysioterapeut samt, at du kan tage ansvar sammen med dine kollegaer efter faste introdage.

Den nye stuktur på Camillehusene betyder, at du bliver en del af et team med andre pædagoger/ergoterapeuter, hvor I sammen har et fælles ansvar for alle opgaver, der vedrører børnenes liv og udvikling; herunder samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen indebærer personlig pleje, medicinhåndtering og udarbejdelse af pædagogiske udviklingsmål med afsæt i de handleplaner, der danner grundlag for barnets/den unges anbringelse på Camillehusene. Du skal desuden være indstillet på at bidrage til den forandringsproces, der er sat i gang – og vi forventer, at du er medspiller; og bidrager fagligt og kollegialt.

Da pædagogerne er på arbejde, når børnene er hjemme; skal du være indstillet på, at du primært har arbejdstider er om aftenen.

Vi forventer, at du har erfaring med og er skarp udi dokumentation; og at du bidrager til et fagligt højt niveau, hvor der er fokus på effekten af den metodiske praksis. Da Camillehusene er i en stor forandringsproces, forventer vi, at du også er villig til at påtage dig opgaver indenfor dit fagområde, som du får øje på undervejs. Du vil desuden have stor mulighed for at være med til at præge udviklingen på Camillehusene.

Din profil

 • Du er uddannet sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut eller sosu-assistent; gerne med målgruppeerfaring og/eller efteruddannelse

 • Du kan arbejde aften og hver anden weekend

 • Du er et empatisk menneske, der tilbyder vores børn/unge nærvær og varme

 • Du lytter til dine kollegaer og inddrager egne perspektiver med respekt for, at kollegaer kan se ting på andre måder

 • Du er erfaren bruger af it-systemer; og er vant til at arbejde med dokumentation

 • Du er struktureret og ordentligt i samarbejdet

 • Du er et robust menneske, der forstår betydningen af det gode, tætte og tillidsfulde samarbejde mellem ledelse og medarbejdere

 • Du har fokus på børnene/de unge og er respektfuld i samarbejdet med deres netværk

 • Du har en åben og positiv personlighed, der kan skabe tillid og inspiration

 • Du er medskaber af et sundt arbejdsfællesskab, hvor vi passer på hinanden

Vi tilbyder dig

 • En unik mulighed for at tage ansvar og være medskaber i en forandringsproces

 • Ny forstander, der forestår gennemgribende udvikling af Camillehusene

 • En engageret og ambitiøs ledelse, der har stort fokus på trivsel og udvikling

 • Kompetente og positive kollegaer

 • Skønne børn og unge, der har brug for dig

 • Mulighed for diplomuddannelse i neuropædagogik og kognitive metoder i 2020/2021

 • En arbejdsplads i rivende udvikling, hvor intet er som det plejer

Yderligere oplysninger
Stillingen er med start hurtigst muligt

Ansøgningsfrist torsdag 21. oktober kl. 9.00

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler; så skynd dig at sende din ansøgning, hvis stillingen lyder som noget for dig.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Gentofte Kommune har en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest. Gentofte Kommune indhenter dem digitalt med dit samtykke.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt venligst

Kristine Larsen
Forstander v/ Camillehusene
kril@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2019 klokken: 9:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Kristine Larsen
Forstander
kril@gentofte.dk
Telefon: 39984401
Mobil: 20218286

Ansøgningsfrist: 21-10-2019 klokken: 09:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.