Byggesagsbehandler i Plan og Byg, Gentofte Kommune

image

Kunne du tænke dig et meningsfyldt job på en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top, og hvor der samtidig er plads til et arbejds- og familieliv i balance? Hvis ja - så har Gentofte Kommune jobbet.

Gentofte Kommune har en ambition om fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tror på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgere og brugere får den bedst mulige service og faglig, kompetent rådgivning.

Vi søger 2 nye medarbejdere til Plan og Byg, der på en nysgerrig og engageret måde kan bidrage til den daglige byggesagsbehandling, og som samtidig finder det inspirerende at arbejde i en politisk organisation med ansvar for mange opgaver.

Arbejdsopgaver:

Hovedarbejdsopgaven vil være byggesagsbehandling efter byggeloven og planloven.

I Plan og Byg lægger vi vægt på en helhedsorienteret sagsbehandling af en byggesag fra indledende dialog med ansøger til endelig ibrugtagning. Det vil sige, at vi arbejder med alle aspekter i byggesagen, herunder inddragelse af interessenter, samarbejde med Beredskabet, tilsyn m.m.

Vi behandler også sager som for eksempel matrikelsager, planmæssige godkendelser, byrumsdesign m.m.

I opgaveløsningen er der særligt fokus på helhedsvurderinger af det byggede miljø og arkitektoniske vurderinger af byggeprojekter.

Arbejdet er dialogbaseret, og vi lægger vægt på at inddrage ansøgere, naboer og interessenter i vores behandling af sagerne.

Der arbejdes tværfagligt inden for teamet, forvaltningen og kommunen i øvrigt, og vi indgår i projektarbejder eksempelvis inden for fysisk planlægning, i tværfaglige opgaveudvalg og udvikling af nye arbejdsprocedurer.

En del af arbejdsopgaverne vil også være at betjene det politiske niveau, herunder Bygnings- og Arkitekturudvalget.

Vi lægger vægt på;

 • Videndeling og tværfagligt samarbejde

 • Højt fagligt ambitionsniveau

 • Kvalificerede tekniske og arkitektoniske vurderinger

 • Højt serviceniveau og kompetent vejledning af borgere og ansøgere

 • Omstillings- og udviklingsorienteret tilgang til arbejdsopgaver

 • Dialogbaseret og inddragende tilgang til byggesager
 • God forståelse for og tolkning af lovgivning

Din nye arbejdsplads:

Plan og Byg er placeret i Teknik- og Miljø. Stillingerne som byggesagsbehandler er placeret i Byg-teamet. Vi er i øjeblikket 7 planlæggere, 11 byggesagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, én faglig leder for Byg-teamet og én fælles chef.

Gentofte Kommune er en arbejdsplads i konstant udvikling, og er kendetegnet ved medarbejdere med opdaterede kompetencer og fagligheder. Vi er også en familievenlig arbejdsplads med flekstid.

Du vil komme til at arbejde i en organisation med stort fokus på samarbejde på tværs af kommunens områder. Opgaverne er spændende, udfordrende og alsidige, og løses i et godt socialt og fagligt stærkt arbejdsklima, og du vil få indflydelse på teamets udvikling, og vide muligheder for faglig og personlig udvikling.

I kommunen er der ca. 4.500 bevaringsværdige bygninger og mange bevaringsværdige byrum og -landskaber, som du skal være med til at værne om.

Som repræsentant for Gentofte Kommune vil du indgå i dialog med kommunens borgere og professionelle investorer og aktører, og du kommer til at arbejde med oplæg til den politiske dagsorden.

Vi ligger vægt på digitale løsninger, og arbejder løbende med at udvikle disse, så de understøtter vores opgaveløsning.

Sammen med Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk kommuner er der fokus på opbygning og vedligeholdelse af en tværkommunal, faglig vidensbog. Det kalder vi 4 K-samarbejdet. Samlet udgør de 4 kommuner en befolkningsgruppe på ca. 254.000 mennesker, og du vil få adgang til et stort fagligt og socialt netværk, hvor der er grundlag for udveksling af erfaring og videndeling kommunerne imellem.

Vores forventninger til dig:

 • Du har en uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller tilsvarende relevant uddannelse.

 • Du har kendskab til og/eller interesse for byggesagsbehandling og arbejdet i en politisk organisation.

 • Du ser digitalisering som en naturlig og integreret del af opgaveløsningen.

 • Du kan præstere på et højt fagligt niveau.

 • Du behersker dansk i skrift og tale.

 • Du er serviceorienteret.
 • Du har gode formidlingsevner, og kan kommunikere på et imødekommende, klart og tydeligt niveau.
 • Du arbejder struktureret og målrettet.

 • Du kan arbejde selvstændigt og indgå i teamarbejde.

 • Du kan håndtere en travl hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver.

 • Du har godt humør, er udadvendt, og byder gerne ind med nye ideer, til måden vi gør tingene på.

Yderligere oplysninger:

Arbejdspladsen er fysisk placeret på Gentofte Rådhus.

Løn fastsættes efter gældende overenskomst og på baggrund af kvalifikationer.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44, 2019

Tiltrædelse snarest.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Peter Werner
Leder af bygningsmyndigheden
Mobil: 4044 9467

Michael Holst
Chef for Plan og Byg
Mobil: 5120 5972

Ansøgningsfrist: 25-10-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.