pædagog

Vil du med på vores hold, hvor relationer, dannelse, dialog, fælleskaber, samarbejde og udvikling altid, er højeste fællesnævner?

Charlottenlund Børnehus består af 2 integrerede dag institutioner: Tryllefløjten & Kastaniegården.

Det er i Kastaniegården, vi søger en pædagog til et barselsvikariat og en pædagog til en fast stilling fra 1 december 2019 eller snarest derefter. Begge stillinger er mellem 32-37 timer efter ansøgers ønske.

De Faglige År:

Kastaniegården har altid både fagligheden og institutionens organisatoriske udvikling i fokus. Hoved overskriften for begge huse er i 2019 og 2020: De Faglige År.

Dette betyder, at vi målrettet, understøttet og systematisk arbejder med den nye styrkede læreplan. Der vil være særligt fokus på forberedelse, evaluering og faglig formidling.

Der arbejdes derudover bevidst med indretning og personalet tilstræber, at synliggøre funktionelle lærings miljøer, som både udfordrer og stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed, samt øger deres mulighed for fordybelse og leg.

Kultur:

Vi vægter samarbejde på alle niveauer højt. Åben dialog, interesse og feedback, er en del af samarbejds kulturen både internt og i forældre samarbejdet.

I Kastaniegården er der høj grad af medarbejder indflydelse og alle medarbejdere betragtes og fungerer, som ledere af lærings miljøet og børnegrupperne og som aktive deltager i institutionernes udvikling og trivsel

Vores pædagogiske grundlag:

Vores pædagogiske grundlag bygger på, nærvær, inklusion & anerkendelse. De voksne er tydelige og omsorgsfulde, retningsvisende og sammen med børnene skaber vi et miljø, hvor der både er plads til sjov og alvor.

Vores forventer du er:

  • Fagligt dygtig, engageret og reflekteret i din tilgang til børnene

  • Lyst til og indstillet på udvikling, både i det nære og på institutions niveau

  • Tydelig i din kommunikation og adfærd

  • Værdsætter samarbejde og medansvar for fællesskabet

  • Arbejder anerkendende og inkluderende

  • Mødestabil og ansvarlig

Hvem er vi:

Kastaniegården har op til 120 børn, som er fordelt i 3 teams. Team 1 består af de yngste vuggestuebørn, Team 2 er vores lille børnehave, som både har de ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn, Team 3 er vores store børnehave, hvor vi har børn fra 4 til 6 år.

Samlet set er vi en homogen personalegruppe, som samarbejder godt på tværs i huset.

Stillingerne er ledige i Team 1 og Team 3

Vil du vide mere?

Du er velkommen til, at komme på besøg eller ringe for yderligere information ved at kontakte Daglig leder Mia Willmarst eller institutions leder Pia Kronborg

Kastaniegården: L.E Bruuns vej 1 B, 2920 Charlottenlund. tlf.: 3963-8172

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Mia Willmarts
Daglig leder
iwi@gentofte.dk
Telefon: 39 63 81 72

Løbende ansættelse

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.