Banker dit pædagoghjerte også for social inklusion?

Vil du være en del af en reflekterende og fagligt stærk personalegruppe? - Så er det hos os, at du skal søge job.

Grundet merindskrivning i vores Kompetencecenter, søger vi to pædagoger på 32 - 35 timer pr. uge til arbejdet med de 0 – 3 årige børn.

Dalgården er en stor institution med ca. 128 børn fordelt på tre afdelinger, med i alt ca. 35 ansatte. Vi modtager præmature børn, og er desuden kompetencecenter, hvilket vil sige at vi har pladser til børn med særlige udfordringer, hovedsagligt inden for det socio-emotionelle område. Vi samarbejder tæt med familierne omkring deres børns vanskeligheder.

En arbejdsdag med respekt for børn, læring for alle og masser af smil!

Når du er på arbejde i Dalgården, arbejder du med en daglig organisering og struktur, som giver plads til reflekteret pædagogisk arbejde og et børneliv med fokus på læring og opbygning af sociale relationer.

Som pædagog vil du skulle arbejde med både de børn, vi har indskrevet, i vores kompetencecenter, men også de øvrige børn. Din opgave er at være bindeled og sikre at alle børn inkluderes og har deltagelsesmuligheder i hverdagens aktiviteter og fællesskaber.

For os i Dalgården er det vigtigt, at alle børn altid har deltagelsesmuligheder, og at du kontinuerligt med ydmyghed, observation og refleksion søger efter barnets perspektiv og oplevelse af verden.

Samarbejdspartnere.

Som pædagog i Dalgården vil du have et nært samarbejde med husets øvrige ansatte, ligesom der vil være tværfagligt samarbejde med psykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter, samt socialrådgivere for at bedst muligt at kunne tilpasse tilbuddet til det enkelte barn, som modtager særlig støtte.

Hos os er der altid mulighed for faglig sparring i en hverdag, der er præget af arbejdsglæde og pædagogisk højkvalitet.

Vi søger dig, der:

  • Kan genkende dig selv i den ovennævnte beskrivelse og er klar på at være medskaber af et trygt og udviklende læringsmiljø
  • Kan argumentere for din faglighed, men samtidig være åben for andres faglige perspektiver
  • Formår at have afsæt praksis, hvor børnenes behov og udvikling er det centrale
  • Kan være med til at skabe overblik og struktur for vores børn
  • Er en dedikeret nyuddannet- eller erfaren pædagog, med gnist i øjnene
  • Er en, som børnene kan spejle sig positivt i

Har du brug for uddybende informationer, inden du sender din ansøgning så kontakt leder Karina Carstensen på tlf. 29 60 90 66 eller kce@gentofte.dk

Du er også meget velkommen til at få en rundvisning, hvor vi kan fortælle mere om vores institution.

Dalgården er en selvejende institution, beliggende i Dyssegård (Gentofte kommune), meget tæt på Vangede station.

Du kan læse mere om Dalgården på www.dalgaarden.gentofte.dk

Frist for ansøgning er d. 17.11 2019, men der vil løbende blive holdt samtaler.

Løn – ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Karina Carstensen
Leder
kce@gentofte.dk
Telefon: 39693933
Mobil: 29609066

Ansøgningsfrist: 17-11-2019 klokken: 23:59

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.