Fagkoordinator til økonomiopgaver på Teknik og miljøområdet

Har du økonomistyringskompetencerne til at give strategisk sparring til ledelsen og udvikle økonomistyringen på det tekniske område?

Gentofte Kommune har en vision om at være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det betyder, at kommunens fysiske rammer skal bidrage til borgernes og brugernes trivsel og muligheder for udfoldelse, og at vi hver dag arbejder fokuseret med at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed. Hvis du har kompetencerne og lysten til at levere kvalificeret økonomistyring og være strategisk sparringspartner for ledelsen på teknik og miljøområdet, så er denne stilling noget for dig.

Dine primære opgaver vil være inden for teknik og miljøområdet, som består af Park og Vej, Natur og Miljø, Forsyningen, herunder Fjernvarmen og Affald og Genbrug, Gentofte Ejendomme samt Beredskab Gentofte. Opgaverne består i de klassiske økonomistyringsopgaver som budgetlægning, løbende opfølgning og regnskab i samarbejde med fagområdet. Derudover vil der også være opgaver med at udvikle økonomistyringen på de tekniske områder, herunder udarbejde relevant styringsinformation, prognoser, konsekvensberegninger af lovændringer og analyser. Endelig er der opgaver vedrørende økonomistyring af anlægsprojekter samt understøtte ledelsen med styring af de kommunale forsyningsselskaber.

Dine opgaver som fagkoordinator vil bestå i at koordinere og kvalitetssikre opgaverne på tværs i samarbejde med øvrige medarbejdere på området. Du skal have det analytiske og strategiske blik på hele området og trives med at understøtte områdets chefteam og direktør. Du vil selvstændigt få ansvar for en del af opgaverne på området.

Vi forventer, at du:

  • Har en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau
  • Har godt kendskab til det tekniske område i en kommune
  • Har erfaring med faglig koordinering og servicering af fagområder og ledelsesgrupper
  • Har stærke økonomifaglige kompetencer og dataforståelse og er ambitiøs i din tilgang til arbejde
  • Har gode kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer
  • Arbejder selvstændigt, struktureret, målrettet og analytisk
  • Har evner for både at arbejde med drifts- og udviklingsopgaver og korte og lange deadlines
  • Er fortrolig med økonomisystem og it-redskaber. Særligt er gode excel-kompetencer en forudsætning
  • Du udviser empati og anerkendelse i samarbejdet med kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:
Lyder det som en spændende opgave, og deler du vores høje ambitioner, så tilbyder vi en spændende arbejdsplads, der arbejder målrettet med at levere bedre velfærd for færre ressourcer blandt andet ved at involvere borgerne i samskabelsen af velfærden via nedsættelse af opgaveudvalg.

Du vil blive en del af styringsenheden i Økonomi og Personale, hvor kompetencerne inden for økonomistyring er samlet på tværs af hele kommunen. Det giver gode muligheder for økonomifaglig udvikling samtidig med, at du har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med fagområdet. Styringsenheden sidder fysisk på Rådhuset. Økonomi og Personale består af knapt 90 medarbejdere, der understøtter økonomidirektøren og de budgetansvarlige i hele kommunen med effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Ansættelsesvilkår:
Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og pension efter gældende overenskomst og dine kvalifikationer. Vi afholder samtaler 26.-28. november 2019. Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Finn Østergård Jørgensen
Afdelingsleder i Økonomi og Personale - Styring
foj@gentofte.dk
Telefon: 3998 6064
Mobil: 4044 9074

Ansøgningsfrist: 25-11-2019 klokken: 10:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.