Jægersborg Børnehus – afd. Solsiden søger Afdelingsleder til et barselvikariat i vores børnehaveafdeling 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest muligt.

Jægersborg Børnehus – afd. Solsiden søger Afdelingsleder til et barselvikariat i vores børnehaveafdeling 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest muligt.

Jægersborg Børnehus vil pr. 1. januar 2020 består af 3 huse på hver sin matrikel, Afdeling Sauntesvej og Afdeling Solsiden, som begge har kompetencecenterfunktion tilknyttet med hver deres specialisering. Samt Afdeling Tjørnestien, som alment 0-6 år integreret daginstitution

Vi søger en pædagogfaglig visionær og inspirerende afdelingsleder til et barselvikariat vores børnehavegruppe i Afd. Solsiden, med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest muligt. Barselvikariatet løber frem til 31.12.2020.

Jobbet

Som afdelingsleder i børnehavegruppen, bliver din opgave at varetage den daglige ledelse af afdelingen, herunder sikring og udvikling af den pædagogiske praksis og drift. Hvor du har til opgave, at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn, herunder også for børn med særlige udfordringer, i differentierede fællesskaber, planlægge, iværksætte og gennemføre pædagogiske processer med aktiviteter, der støtter det enkelte barn og børnegruppers læring og udvikling.

Du skal endvidere varetage opgaver med at udarbejde børnekompetenceprofiler, motorikvurderinger mv. Ligesom du står stå for afholdelse af forældresamtaler mv. Du indgår i og bidrager til at sikre faglig, kollegial sparring og kvalitet i opgaveløsningen i forhold til det enkelte barn samt for hele børnegruppen.

Som afdelingsleder i børnehaven har du skemalagte kontor- og børnetimer.

Relationer og fællesskab er udgangspunktet for vores inkluderende pædagogisk praksis

Vores pædagogiske udgangspunkt er relationer og fællesskaber, som danner grundlag for vores inkluderende praksis. Vi arbejder målrettet med social inkluderende pædagogik, differentierede fællesskaber og læringsrum. Vi arbejder med pædagogisk organisering af de daglige aktiviteter og rutiner, for at skabe de bedste rammer for læring. Ligesom vi målrettet arbejder med de fysiske rammers betydning for børnenes læringsrum.

Vores pædagogiske fundament er baseret på ressource og værditænkning. Vi ser derfor i muligheder og succeser frem for begrænsninger. Vi vægter en positiv indfaldsvinkel til hverdagens udfordringer med smil og humor som en del af fagligheden. Som afdelingsleder kommer denne værditænkning til udtryk i din daglige fremtræden og handlinger.

Ledelsesteamet

I Jægersborg børnehus har vi et stærkt ledelsesteam og fællesskab, som består af institutionslederen, 3 daglige ledere, samt 3 afdelingsledere. Vi har som ledelsesteam fokus på kerneopgaven via udvikling og sikring af høj faglig kvalitet, et godt arbejdsmiljø i et relationelt arbejdsfællesskab, samt en tydelig og nærværende ledelsestilgang.

Du vil, som afdelingsleder, indtræde i et ledelsesteam, hvor vi løser opgaverne gennem dialog og sparring, hvor vi hjælper, støtter og udfordrer hinanden, samt udvikler os ledelsesmæssigt som personligt sammen. Du vil, som en del af ledelsesteamet, være med til at sætte rammer og retning for den fortløbende udvikling af Jægersborg Børnehus.

Vi har høje ambitioner for dagtilbudsområdet

I Jægerborg Børnehus har vi høje ambitioner for dagtilbudsområdet. Vi er certificeret som videns – og kompetencecenter for inklusion og diversitet i dagtilbud i Gentofte Kommune. Vi holder os orienteret om de samfundsmæssige tendenser og de politiske strømninger, og vi deltager ofte i flere kommunale som nationale, evidens- og forskningsprojekter.

For tiden er Jægersborg Børnehus er en del af et landsdækkende friinstitutionsforsøg, der løber frem til udgangen af 2021. Forsøget udspringer af Børne- og Socialministeriets sammenhængsreform og omhandler et ønske om at flytte fokus fra regelstyring til resultatstyring. Det betyder, at Jægersborg Børnehus er blevet fritaget for at skulle udarbejde pædagogiske læreplaner målrettet hver af aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år, samt at Jægersborg Børnehus er fritaget fra at arbejde ud fra de tolv pædagogiske mål i den styrkede læreplan.

I stedet fastsætter vi selv ét dynamisk og relevant mål for hvert læreplanstema, der understøtter vores pædagogiske arbejde med inkluderende fællesskaber. Du bliver som afdelingsleder en del af dette spændende udviklingsprojekt, hvor du vil få rig mulighed for at udfolde dine kompetencer og lederpotentialer.

Kandidatkrav

Vi søger dig, som brænder for at være med til at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for alle børn, i trygge og forudsigelse rammer. Dig, som ser værdien i at være med til at udvikle læringsmiljøer med afsat i deltagelsesmuligheder, børneperspektivet og den pædagogiske læreplan under friinstitutionsforsøget. Dig, som har en reflekterende og anerkendende tilgang til børn, forældre og dine samarbejdspartner.

Vi søger dig, som vægter teamledelse og samarbejde højt, og som sætter en ære i at få pædagogik, inklusion, værdier og strategier til at gå op i en højere enhed, så det bliver praksisnært og nærværende. Dig, som kan inspirere, motivere og lede medarbejdere, til dagligt at skabe de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling og trivsel. Dig, som er tillidsskabende og nærværende i dit lederskab, og som er tydelig og retningsgivende når det kræves.

Af dig forventer vi at:

 • Du er min. uddannet pædagog/socialpædagog, med en stærk faglighed og et positivt overskud

 • Ledelseserfaring vil være en fordel, men ingen betingelse – det vigtigste er dit talent, din energi og interesse for både børn, forældre og ledelse

 • Du har kendskab til autisme, socialpædagogik og/eller det systemiske tankesæt

 • Du har socialinklusionsmodullet på diplomniveau

 • Du har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne, samt IT kendskab på brugerniveau

 • Du er engageret, ansvarlig og har overblik

 • Du er af natur udadvendt og har let ved at begå dig blandt mennesker med mange forskellige

Vi kan tilbyde dig:

 • Et spændende pædagogisk højt fagligt og ambitiøst miljø

 • Et hus med plads til refleksion og faglig udvikling

 • Kvalitetssikring og udvikling af det pædagogiske arbejde

 • En institution med god balance mellem traditioner og nytænkning

 • Som kompetencecenter får institutionen tilført flere ressourcer i form af flere uddannede pædagoger

 • Et hus hvor kompetence- og udviklingsarbejde er i højsædet

Rammerne i Jægersborg Børnehus består af:

Afd. Sauntesvej har til huse i en stor hyggelig gammel villa med mange spændende legemiljøer. Vi har en skøn legeplads i flere niveauer, samt en naturlegeplads med bål sted. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 89 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Sauntesvej er normeret til at modtage 7 børn, hvoraf de 5 pladser henvender sig til børnehavebørn med koncentrations-, tilknytnings- og socioemotionelle udfordringer, samt ADHD-lignende træk, og 2 pladser der henvender sig til vuggestuebørn med præmature udfordringer og senfølger heraf. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Vores personalegruppe udgør ca.26 fastansatte heraf 1 daglig leder, 20 pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame samt 2-3 studerende.

Afd. Solsiden har til huse i et nyere stort lyst og rummeligt hus med plads til fysisk udfoldelse og spændende legemiljøer. Vi har en dejlig stor naturlegeplads med mange udfoldelsesmuligheder bl.a en stor bålplads. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 76 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Kompetencecenteret i afd. Solsiden er normeret til at modtage 6 børn, hvor de 6 pladser henvender sig til børnehavebørn med udfordringer indenfor autismespektret. Endvidere har vi en nichespecialisering i forhold til børn med synshandicap, samt børn med cerebral parese. Børnene er inkluderet i børnegrupperne på stuerne. Vores personalegruppe udgør ca.19 fastansatte heraf 1 daglig leder,16 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 køkkendame samt 1-2 studerende.

Afd. Tjørnestien har til huse i et nyere stort lyst og rummeligt hus, med et stort alrum med plads til fysisk udfoldelse og spændende legemiljøer. Vi har dejlig legeplads flere niveauer plads med til leg med redskaber, cykler, sand og vand i et grønt miljø. Vores tætteste naboer er Tjørnegårdsskolen og vi ligger direkte op af Jægersborg Idrætspark. Vi er et kommunalt dagtilbud med ca. 70 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper. Vores personalegruppe udgør ca.18 fastansatte heraf 1 daglig leder, 1 afdelingsleder, 8 pædagoger, 6 pædagogmedhjælper, 1 køkkendame samt 1-2 studerende.

Yderligere oplysninger

Jægerborg Børnehus er en røgfri institution

Du kan læse mere om Jægersborg Børnehus på vores hjemmeside: www.jb.gentofte.dk

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om at der på børne- og ungdomsområdet skal indhentes straffeattester

Vi arbejder digitalt i Gentofte Kommune. Derfor modtages ansøgninger udelukkende via den digitale ansøgningsformular

Ansættelsessamtalen finder sted løbende.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Ann Cherie Fleron
Leder
acfl@gentofte.dk
Telefon: 39 75 00 40
Mobil: 51 90 44 06

Stine Angelo Schmidt
Daglig leder
sgc@gentofte.dk
Telefon: 39 90 30 02

Løbende ansættelse

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.