Pædagog søges til Center for Netværk

Pædagog søges til Center for Netværk

Du har nu muligheden for at blive en del af vores arbejdsfællesskab, grib chancen!

” Jeg bliver udfordret og har mulighed for at udvikle og højne min faglighed på en arbejdsplads i spændende udvikling, med engagerede, søde kolleger og en nærværende ledelse, som har tillid til medarbejderne. Vi har et godt kollegialt sammenhold og samarbejde, som afspejles i det gode arbejdsmiljø vi har skabt i fællesskab” (Citat fra medarbejder i CFN)

Vi søger en 28-timers pædagog med ansættelse fra d.1.2.2020 eller efter aftale
Der vil være mulighed for at supplere stillingen med vikartjenester.

Center for Netværk
Center for Netværk er en velfungerende organisation, der består af 23 pædagogisk uddannede medarbejdere, der er tilknyttet §85-bofællesskaberne Hyldebo og Mosebuen, §107-botræningstilbuddet Øresundshøj, §104 tilbuddet Droslen og Udeteamet, hvor vi yder §85-støtte til borgere, der bor i egen bolig.

Vores kerneopgave er:
”I Center for Netværk skaber vi, gennem en pædagogisk indsats, mulighed for udvikling af selvstændighed, trivsel og inkluderende fællesskaber, i samarbejde med voksne mennesker med behov for støtte”
Målgruppen i Center for Netværk er meget bred og omfatter borgere med nedsat psykisk funktionsevne, borgere med ADHD og ADD, borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med autismespektrum forstyrrelser. De fleste borgere har behov for let til moderat støtte i hverdagen.

Vores støtte til borgerne bygger primært på teorierne om rehabilitering, motivationsarbejde og neuropsykologi.
Vi har et særligt fokus på, at støtte borgerne i at indgå i lokalsamfundets aktiviteter og netværk.

Stillingen
Stillingen er tilknyttet Boteamet, hvor opgaven består i at yde §85-støtte til borgere med særlige behov i bofælleskabet

Hyldebo og Botræningstilbuddet Øresundshøj.
I Bofællesskabet Hyldebo hvor der bor 11 mennesker med lettere psykiske funktionsnedsættelser og i Botræningstilbuddet Øresundshøj, hvor der bor 7 unge mennesker med lettere psykiske funktionsnedsættelser i midlertidigt botilbud

Støtten til borgerne ydes begge steder med udgangspunkt i de opstillede indsatsmål, der fastsættes af borgerens sagsbehandler i samarbejde med borgeren.
Du skal være forberedt på, at vi arbejder meget alene og stillingen indebærer både dag- og aftentjenester samt arbejde hver 4. weekend.

Jobprofil
• Pædagogisk grunduddannelse, gerne med relevant efteruddannelse
• Robusthed og åbenhed overfor forandringer
• Fleksibilitet, overblik og handlekraft
• Gode kommunikations- og samarbejdsevner, i.f.t. borgerne, borgernes pårørende, kolleger, eksterne samarbejdspartnere m.fl.
• Faglig nysgerrighed
• God skriftlig formuleringsevne

Vi kan tilbyde
• Grundig introduktion
• Stor variation i opgaverne
• Stor selvstændighed og medindflydelse på opgaveløsningen
• Engagerede og imødekommende kolleger
• En arbejdsplads med månedlige temadage, to månedlige teammøder, to årlige sociale arrangementer og et stort fokus på et godt arbejdsmiljø
• Et erfarent team, hvor du får gode muligheder for at få sparring af ledelsen og dine kolleger

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til SL´s døgnoverenskomst på det kommunale område. I Gentofte Kommune er der krav om, at der ved ansættelse skal indhentes straffeattest.

Spørgsmål og Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere oplysninger vedrørende stillingen så kontakt venligst
Souschef og daglig leder Henning Pedersen på mobil 2936-9456 eller mail: henp@gentofte.dk
Du kan også læse mere på www.cfn.gentofte.dk

Ansøgning
Ansøgning med CV, dokumentation for tidligere uddannelse m.v. uploades, så vi har den senest onsdag d.11.12. 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 16-17/12.
Ansøgning:
Send din ansøgning elektronisk ved at klikke på knappen "Gå til ansøgningsformular".

Ansøgningsfrist:
11. december t 2019

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Henning Pedersen
Daglig leder
henp@gentofte.dk
Mobil: 29369456

Ansøgningsfrist: 11-12-2019 klokken: 08:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.