Dygtig og samarbejdsorienteret fysik/kemi- og matematiklærer til udskolingsteam fuld af dynamik

En af vores gode udskolingslærere er på vej videre ud i verdenen for at løse andre spændende opgaver. Vi har derfor brug for en fagligt stærk ny kollega, som er parat til at løfte den spændende opgave i vores 2. sals udskolingsteam.

Du skal have gode faglige og didaktiske evner, stærke relationskompetencer og brænde for at skabe motiverende og lærerige læreprocesser for en gruppe herlige, nysgerrige børn. Vi søger at organisere naturfagene i blokdage for en årgang ad gangen, og ser store fordele i at tænke fagdisciplinerne godt sammen, ligesom vi i matematik ønsker at bringe lærernes kompetencer i spil på tværs af klasserne. Vi vil gerne uddanne børn, der kan arbejde med de store systemer og komplekse problemstillinger.

Ud over undervisningskompetence i fysik og matematik vil vi glæde os til at finde ud af, hvad du ellers brænder for. Natur/teknologi? Biologi? Geografi? Idræt? Historie, samfundsfag eller noget helt syvende måske? Lad os tale sammen om mulighederne.

Kendskab til Synlig Læring i teori og praksis, vil være en fordel, ligesom du skal være frisk på (allerhelst endog gerne finde det særligt motiverende) at tænke ”Compassionate Systems Framework” og "FN’s 17 Verdensmål" ind i mangt og meget. Hvis du desuden er åben for at give dit reflekterede besyv med i udviklingen af polyfaglige projekter på tværs af fagene på årgangene, i samarbejde med kollegerne, så er vi tæt på at stiple linjen klar til underskrift. Men inden det sker, skal du vide:

Maglegårdsskolen kan kun være det rette sted for dig, hvis du kan se en fordel i fælles planlægning, forberedelse og gennemførelse af undervisning og har et skarpt blik for de positive muligheder den arbejdsform giver for læring i professionelle fællesskaber. Et samarbejde, der gerne altid – både når vinden er i ryggen og alt kører på skinner, og når det regner og kan være bøvlet – holder opgaven i fokus: at gøre en flok herlige elever så dygtige, som de kan.

Stillingen er med tiltrædelse 1. januar 2020 eller hurtigst muligt herefter. Vi gør meget ud af at tage os godt af nye lærere og nyuddannede tilbydes eksternt mentorforløb. Det fortæller vi gerne mere om, ligesom vi er klar til at svare på alle andre spørgsmål på telefon eller mail, eller face-to-face, hvis du har tid og lyst til at komme forbi på besøg. Ring eller skriv til os for en snak eller en aftale om besøg.

Vi satser på at afholde ansættelsessamtaler d. 18/12. Stillingen er på fuld tid. Eller på nedsat tid, hvis du skulle ønske det og vi kan få intentionerne til at mødes.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der på Børne- og Ungeområdet skal indhentes børne- og straffeattester.

Compassionate Systems Framework … Se mere om tankerne for vores udskoling på hjemmesiden (under opbygning) https://maglegaard.aula.dk/udvikling-vision-invitation

På Maglegårdsskolen kigger vi altid med særlig interesse i retning af refleksive lærere, der er gode til at lede klasserummet - lærere, der ser potentialer i børnene og som leder efter den gode intention bag enhver handling. Vi vægter den høje faglighed og arbejdet med et tidsvarende og alsidigt kompetencebegreb, der ræsonnerer med kravene fra dette 21. århundrede. Fundamentet for både faglighed og trivsel er stærke fællesskaber båret af en god og omsorgsfuld stemning præget af menneskelighed, empati og humor. Vi er orienterede mod udvikling. Som Unicef Rettighedsskole arbejder vi naturligt med FN’s verdensmål for bæredygtig global udvikling, men har også et skarpt fokus på, at det starter med os selv – med den lokale udvikling af vores egne kompetencer og fællesskaber gennem systemisk forståelse, opmærksomhed og handlekraft, med compassion som motiv og retningsgiver. Dette sker blandt andet i et samarbejde forankret på MiT (Massachusetts Institute of Technology) og sammen med en håndfuld skoler rundt omkring i verden i regi af Compassionate Systems Framework ud fra denne beskedne ambition: transformation in education globally.

Vi får altid at vide, at vi er gode til at tage godt i mod nye medarbejdere. Det lægger vi MEGET stor vægt på og vi har sparring og mentor-ordning klar til at tage godt i mod dig. Vi lægger vægt på at tillid og fleksibilitet er med til at tegne arbejdsdagen.Men kom også gerne selv ud og besøg os og få en kop noget og lidt mere opdaterede ord med på vejen. Og mærk selv, om du syne,s stemningen og stedet også er godt for dig

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Niels Munch-Andersen
Skoleleder
nma@gentofte.dk
Telefon: 39985600
Kristian Gomes Bindslev
Viceskoleleder
kgbi@gentofte.dk
Telefon: 39985600

Ansøgningsfrist: 16-12-2019 klokken: 14:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.