Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Tranehaven søger 2 fysioterapeuter


Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Tranehaven søger 2 fysioterapeuter, en barselsvikar og en fast stilling pr. 1.2.2020 eller hurtigst muligt herefter.

Vi ønsker os to kollegaer med kommunal erfaring inden for behandling og træning.
Den faste stilling er primært tilknyttet døgnafsnit, hvor du hovedsaglig vil have neurologiske og/eller geriatriske patienter, derudover vil du også have ambulante forløb og/eller hold.
Vikariatet er på vores ambulante matrikel i Hellerup, hvor vi har mange forskellige borgerforløb.
Vi ser os selv som en stor afdeling og arbejdsplads, og dermed er vi indstillet på, at kunne træde til på tværs af adresser i kortere eller længere tid.

Du:

 • Er selvstændig og kan tilrettelægge og udføre træningsforløb

 • Er engageret, lyttende og god til dialog

 • Er humoristisk og vil bidrage til en glad arbejdsplads

 • Er interesseret i den faglige udvikling af træningsområdet

 • Er interesseret i at indgå i et tværfagligt og rehabiliterende samarbejde

 • Værdsætter faglig sparring

 • Kan se løsninger frem for begrænsninger

Vi arbejder tværfagligt, hvor borgerens mål er i centrum. Fleksibilitet i opgaveløsningen er et af vores varemærker. Dermed får du samarbejde med mange fagpersoner, herunder plejepersonale, terapeuter, logopæd, læger, diætister, neuropsykolog m.fl.

Vi :

 • Er en dynamisk arbejdsplads med et godt fællesskab, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, trivsel og humor

 • Deltager i flere forsknings- og udviklingsprojekter tværkommunalt og tværsektorielt

 • Har planlagte supervisionsforløb, og workshops

 • Har fokus på en sundhedspædagogisk tilgang til patienterne

 • Er en terapi med studerende og et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Vi er en terapi med godt 60 kollegaer inkl. udviklingsfysioterapeut og klinisk underviser, som er fordelt på 2 baser; Schioldannsvej 31 i Charlottenlund og Sankt Lukas Vej 6A i Hellerup. Terapien er ansvarlig for genoptræning ifølge Sundheds- og Serviceloven både i forhold til patienter på døgnafsnit og ambulante patienter. Desuden er vi ansvarlige for varetagelse af forløbsprogrammer med patientuddannelse på KOL-, diabetes-, hjerte-, ryg- og kræftområdet. Opgaverne udføres i et tæt tværfagligt samarbejde.

Tranehaven varetager al døgnrehabilitering, ambulant træning og borgerrettede forebyggelsesindsatser. Det er et stort center med knap 300 ansatte. Tranehaven har 83 døgnpladser og 700-800 indlæggelser pr. år til døgnrehabilitering og en stor ambulant aktivitet på knap 5000 borgerkontakter både i forebyggelsesregi og i genoptræningsregi. I den faste stilling skal du skal derfor forvente at indgå i senvagter og lørdagsvagter

Yderligere oplysninger om barselsvikariatet kan du få hos ledende terapeut Trine Sand TRSA@gentofte.dk
og oplysninger om den faste stilling hos ledende terapeut Mette Zimmer MZI@gentofte.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Samtaler på den faste stilling den 13.12.2019, og samtaler på barselsvikariat den 19.12.2019.

I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelse skal forevises straffeattest.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Mette Zimmer
Terapeutleder
mzi@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 09-12-2019 klokken: 12:00

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service.