Medarbejderne fortæller - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Medarbejderne fortæller

Det giver større livskvalitet for den enkelte, hvis man står op om morgenen og glæder sig til at gå på arbejde.

Tilfredse, dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at vi som kommune kan servicere borgerne bedst muligt med ydelser af høj, faglig kvalitet.

Det siger medarbejderne

Nedenfor kan du læse, hvad nogle af vores kollegaer siger om at arbejde i Gentofte Kommune.  

"Min klasse er fantastisk, og jeg har fået et super godt netværk fra starten. Der er både elever fra andre kommuner og fra staten. Vi er otte elever fra Gentofte, og vi mødes i elevklubben hver anden uge, hvor vi hører om hinandens arbejdspladser og de udfordringer, der kan opstå. Det er en god støtte. " 
Line Marie Rosing Berthelsen, elev - læs hele Line Berthelsens udtalelse
"Der er god plads til, at jeg kan udvikle mig. Min leder ser, hvad jeg har brug for. Det gælder både de spændende arbejdsopgaver, og hvis arbejdsmængden skal justeres. Med opbakning fra min leder, er jeg lige startet på assistentuddannelsen".
Trine Helene Dantved, social- og sundhedshjælper - læs hele Trine Dantveds udtalelse
"Jeg bliver hele tiden opfordret til at udvikle mig inden for organisationen. Jeg deltager i før-lederuddannelsen 'Ledelse på vej'. En god kombination af faglighed og praksis."
Jacob Berger Strønæs, Tværkulturel konsulent – læs hele Jacob Strønæs' udtalelse
”Jeg medvirker til at udvikle medarbejdernes samspil med borgerne, og virkeliggør strategierne på vores område. Jeg er glad for den tillid, jeg oplever, og at jeg får lov til at tage så stor del i udviklingen af vores arbejdsmetoder. Det skal give mening ude hos borgeren og kunne bruges til noget”.
Hanne Aastrup, Udviklingssygeplejerske - læs hele Hanne Aastrups udtalelse
"Jeg går glad på arbejde hver dag. Jeg mærker arbejdsglæden, når jeg får mulighed for at involvere mig, trække på alle mine kompetencer og tilegne mig nye i samarbejde med kollegaer."
Per Sohl, Kulturkonsulent – læs hele Per Sohls udtalelse
"Jeg føler mig set og forstået af min ledelse.  De tror på, at det er bedst, at ideerne kommer fra medarbejderne selv. Det skaber de bedste resultater."
Pia Larsen, Pædagogmedhjælper – læs hele Pia Larsens udtalelse
"Der er ikke to dage der er ens, børnenes glade smil, spørgsmål og friske kommentarer, nye opgaver der skal løses, det passer mig rigtig godt!"
Bent Silvsgaard Villadsen, servicemedarbejder – læs hele Bent Villadsens udtalelse
”Her er et højt ambitionsniveau for skoler. Vi føler, at vi bliver anerkendt, og vi oplever stor opbakning til nye ideer.” 
Jakob Lykke, Viceskoleleder - læs hele Jakob Lykkes udtalelse