Andrea Storm - Gentofte Kommune

Andrea Storm, Socialrådgiver

Uddannet socialrådgiver, 31 år. Andrea er ansat som socialrådgiver i Jobcenter Gentofte og arbejder med at afklare og bringe borgere med problemer udover ledighed tættere på arbejdsmarkedet. Andrea har arbejdet i Gentofte Kommune siden 2010, hvor hun startede som nyuddannet socialrådgiver.

”I Gentofte er der rigtig høj faglighed, gode kollegaer, kompetent ledelse og fleksible arbejdstider. Og her får jeg lov til at lave socialfagligt arbejde! Det er noget af det vigtigste for mig, for ellers bliver man fastlåst i en situation, hvor man ikke kan udfolde sig – det kan jeg her. Jeg har mulighed for at hjælpe borgeren videre”.

- Vi har god faglig sparring og drøfter konkrete borgersager på teammøder. Det gør, at jeg ikke står alene og at vi kan bruge hinandens erfaringer. Arbejdstiden er også attraktiv – vi har flekstid, og så er vi gode til at dække ind for hinanden. Vi har fokus på, at alle har det godt og justerer, hvis der er noget, der ikke fungerer.

- Ledelsesmæssigt er der fokus på vores trivsel, arbejdsmiljø og arbejdspres. Vi bliver efteruddannet, jeg har blandt andet i et Borgerettet Coaching forløb med fokus på at øge kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen. Jeg blev styrket i min rolle som rådgiver og sagsbehandler.

- Det er fantastisk at ha’ følelsen af at glæde sig til at komme på arbejde hver dag. Tiden flyver af sted med gode kollegaer, høj faglighed og god ledelse.

 

Ansvarlig for siden:

Strategi og udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,