Bent Slivsgaard Villadsen, Teknisk servicemedarbejder

Uddannet Falckredder, 56 år. Bent er ansat 20 timer om ugen i fleksjob som servicemedarbejder på Ordrup Skole. Bent løser mange praktiske opgaver på skolen og har arbejdet i Gentofte Kommune siden 2008.

- Jeg har en god dag, når jeg kan være med til at få tingene i orden! Det kan være, når mælk og mad er delt ud til børnene, når lærerne bliver glade for min hjælp i personalerummet, når lærernes store kopimaskine fungerer og mange andre ting. Jeg føler mig virkelig værdsat!

 - Jeg er meget glad for den opbakning, jeg får af ledelsen. Hvis jeg har et problem, så er døren altid åben. Det har gjort en kæmpe forskel at blive ansat på skolen. Det giver mig glæde, at jeg har fået en fast plads på skolens kontor med min egen computer, og at jeg er blevet en del af personalegruppen og stedet.   

- Jeg kan godt lide at hjælpe og komme med ideer til, hvordan vi kan tænke i nye baner og få arbejdsgangene til at fungere på nye og bedre måder. Og det får jeg lov til! Det er de små ting i hverdagen, som gør en stor forskel både for mig og de andre ansatte.

- Lærerne er taknemmelige, når jeg løser det praktiske, som de ikke har tid til i det daglige. Alle siger, at jeg er en god støtte og hjælp.      

"Der er ikke to dage der er ens, børnenes glade smil, spørgsmål og friske kommentarer, nye opgaver der skal løses, det passer rigtig mig godt!".

Ansvarlig for siden:

Strategi og udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,