Jakob Lykke - Gentofte Kommune

Jakob Lykke, skoleleder på Tjørnegårdsskolen

Uddannet lærer, 37 år. Jakob er skoleleder på Tjørnegårdsskolen og har været ansat i Gentofte Kommune i mange år.

- Det er dejligt, at mit arbejde er så varieret; der er både drift og udviklingsopgaver i det. Det går lige fra at ringe til forældre om, at deres barn er sygt, til at udvikle strategier for Gentofte Skoles indsatsområder.

"Der er et højt ambitionsniveau for skoler i Gentofte Kommune, vi skal altid minimum være nummer to i det, vi laver! Det er krævende, men også det, der gør det sjovt og udfordrende at arbejde i kommunen".

- Vi har et godt samarbejde med forvaltningen; vi føler, vi bliver anerkendt, og vi oplever stor opbakning til nye ideer og udviklingsprojekter. Hvis man selv er opsøgende, kan man få meget nyt igennem.

- Det er meget vigtigt for os på Tjørnegårdsskolen at skabe et godt arbejdsmiljø for lærerne, glade børn og en åben dialog med eleverne og deres forældre. Vi mener det, når vi beder forældrene komme til os, hvis de oplever problemer. Vi gør meget ud af vores skole-hjemsamarbejde og at afklare forventningerne løbende imellem os, eleverne og forældrene. Forældrene kommer med en masse god feed-back, og de skal opleve, at de gode hensigter ikke bare står på skrift, men at det, vi siger, det gør vi også.

- Op til mit jobskifte fra lærer til skoleleder gik jeg på kommunens førlederuddannelse, Ledelse på Vej. Jeg har hele tiden vidst, at jeg godt ville arbejde med ledelse, og jeg har i den forbindelse fået stor støtte og opbakning til min kompetenceudvikling. I det daglige er det vigtigt at kunne diskutere vinkler på ledelse, og der har jeg meget glæde af vores ledelsesteam på skolen.  

Ansvarlig for siden:

Strategi og udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,