Kasper Juel Larsen

Kasper er 38 år og har siden 2009 arbejdet som projekt- og udviklingskonsulent i Affald og Genbrug. Kasper kom til Gentofte Kommune, som nyuddannet fra universitetet. Kasper har for nylig skiftet jobfunktion, så han nu er tættere på ledelsen og det politiske niveau i Teknik og Miljø.

- I en kommune sker der virkelig meget interessant udvikling hele tiden. I Gentofte Kommune er der gode rammer, gode kollegaer og ledere, og synlige, borgernære resultater. Det der driver mig er de mange spændende muligheder, som f.eks. arbejdet med borgerinddragelse og mit store netværk giver mig.

 - Jeg har i min tid i Gentofte løst en bred vifte af opgaver, lige fra de mindre projekter til de større innovative projekter på tværs af interesser.

- Jeg nyder processen på et projekt fra start til slut og elsker at se, når en indsats gør en konkret forskel hos borgerne. Samtidig får jeg lov til at afprøve nye ting og idéer af, både i samarbejde med andre kommuner, private aktører og på tværs i kommunen. Jeg har et godt netværk og en stor kontaktflade, det er meget positivt for mig.

- Jeg har løbende udviklet mig og har både taget en projektlederuddannelse og en uddannelse i innovationsledelse. Læg dertil en række interne kurser og ikke mindst samarbejdet med andre kommuner. Alt dette har jeg brugt i udviklingsprojekter på affalds- og genbrugsområdet og i vores organisation. Jeg har arbejdet med meget forskelligt, lige fra den politiske beslutningsproces, etablering af en formidlingstjeneste om affald og ressourcer og til konkrete udbud og indkøb af f.eks. affaldsbeholdere.

- Min nærmeste leder giver mig plads til, at jeg kan udvikle mig og prøve nye ting af. For nylig blev jeg spurgt, om jeg ville skifte afdeling og arbejde i Fællessekretariatet, hvor jeg understøtter det strategiske og politiske arbejde i Teknik og Miljø. Det er dejligt at blive set, anerkendt og spurgt, og det er lige mig at komme tættere på det politiske og på ledelsen.

- Jeg skal snart på barselsorlov med mit tredje barn, det er dejligt med en rummelig og fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til at have familie og mulighed for flekstid.