Bellevue Strand - Gentofte Kommune

Park og Vej fjerner badebro og livreddertårnet på Bellevue

Endnu en badebro og det tilhørende livreddertårn nedtages på Bellevue Strand. Badebroen er i meget dårlig stand, og den tages derfor ned inden badesæsonen rigtig går i gang.

Der fjernes endnu en badebro fra Bellevue Strand, da den er i dårlig stand. Livreddertårnet, som står på badebroen, vil også blive nedtaget, men vil blive opbevaret i depot med henblik på senere genopsætning. Da livreddertårnet er bevaringsværdigt har Kulturarvstyrelsen godkendt nedtagelsen.

Stadig livreddere på standen

Livreddertårnet har i dag ingen praktisk funktion, og det har derfor ingen betydning for livredderne på stranden, som stadig vil være der, som de plejer. Badesikkerheden bliver altså ikke forringet af at tårnet nedtages.

Kommer livreddertårnene tilbage?

Der er udarbejdet en helhedsplan for området omkring Bellevue. Livreddertårnene vil blive genopsat i forbindelse med realiseringen af helhedsplanens første fase, der omfatter ny kystsikring, når finansiering er fundet.

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,