Gentofte og Gladsaxe er frikommuner - Gentofte Kommune

Gentofte og Gladsaxe er frikommuner

Gentofte og Gladsaxe Kommuner indgår nu et tæt politisk og administrativt samarbejde.

Gentofte og Gladsaxe Kommuner indgår nu et tæt politisk og administrativt samarbejde, hvor vi sammen specificerer vores ønsker og ideer til, på hvilke områder og hvordan vi hver for sig og sammen kan udnytte frikommuneforsøget i vores kommuner.

På ungeområdet vil vi sikre, at endnu flere tager en ungdomsuddannelse. Ved at gøre undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen mere attraktiv og forbedre vejledningen. Folkeskolen skal blive bedre til at understøtte, at de unge fortsat har lyst til at lære, bl.a. ved at sikre en bedre sammenhæng til ungdomsuddannelserne, og ved at anvende andre fagligheder i undervisningen.

På specialundervisningsområdet skal vi sikre, at eleverne bliver en del af fællesskabet. Kommunerne vil tilrettelægge undervisningen af elever med specielle behov med udgangspunktet i, at alle skal undervises i klassen og ikke i specialklassen.

På psykiatriområdet ønsker vi at overtage distriktspsykiatrien i kommunen. Ved at samle ansvaret for distriktspsykiatrien og kommunens socialpsykiatriske tilbud undgår vi, at borgerne bliver kastebold mellem flere forskellige offentlige instanser.

På arbejdsmarkedsområdet er der behov for friere rammer, så vi kan tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ikke stive procedurekrav. I dag er der detaljerede regler for, hvor tit, og hvornår den arbejdsløse skal kaldes til samtale. Når kommunerne skal efterleve dette, sker det ofte på bekostning af fokus på den egentlige indsats for at få den pågældende tilbage i arbejde.

Og på tandplejeområdet samt ældre- og handicapområdet, skal vi se på om regler og ydelser kan forvaltes på en mere hensigtsmæssig måde.

Vi vil løbende tage initiativ til nye projekter, som også skal skabe en endnu bedre service til borgerne ved at udfordre den statslige styring.

Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune siger:"Vi er meget tilfredse med, at vi nu bliver en af de udvalgte frikommuner. Vi skal nu vise, at vi kan arbejde endnu mere effektivt og tænke i helt nye baner med de frihedsgrader som følger af frikommuneforsøget. Kommunerne er i dag underlagt et utal af detaljerede statslige regler og love, som ofte virker som en hæmsko i valget af hensigtsmæssige løsninger for at levere en god og sammenhængende service for borgerne." 

Frikommune forsøget starter 1. januar 2012 og løber i 4 år.

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,