Oversvømmelser efter uvejr - Gentofte Kommune

Oversvømmelser efter uvejr

Gentofte er blandt de kommuner, som sommeren igennem er blevet blev ramt af skybrud. Flere husstande har været udsat for kælderoversvømmelse eller anden skade i forbindelse med kraftig regn.

Alle henvendelser i forbindelse med oversvømmelser på egen matrikel skal ske til:

Nordvand A/S

Tlf. 39 45 67 00

Mail: nordvand@nordvand.dk

 

Henvendelser vedr. tilstoppede vejbrønde og oversvømmelser på vejene skal ske til:

Gentofte Kommune

Park og Vej

Tlf: 39 98 81 00

Mail: park-vej@gentofte.dk

  

På Nordvands hjemmeside findes flere oplysninger om kraftig regn, skybrud og oversvømmelser. 

Her på gentofte.dk kan du også finde information om oversvømmelser og regnvand i haven.