Borgermøde om gang- og cykelsti - Gentofte Kommune

Borgermøde om gang- og cykelsti mellem Østerbro og Hellerup

Den 24. august k. 19.00 på Hellerup skole inviterer Gentofte Kommune interesserede borgere til orienteringsmøde om en midlertidig sti mellem Strandpromenaden og Philip Heymans Allé

En plan om at cyklister og fodgængere skal kunne bevæge sig mellem Østerbro og Hellerup, uden at skulle benytte den trafikerede Strandvej, bliver nu realiseret. Planen er, at Strandpromenaden og Philip Heymans Allé forbindes med en dobbeltrettet cykel- og fodgængersti.

I Københavns Kommune gennemføres frem til årsskiftet et færdigt stianlæg i Strandpromenadens forlængelse og frem til kommunegrænsen.

På Hellerupsiden gælder lokalplan 307 for Tuborg Syd. Lokalplanen fastlægger en attraktiv boligbebyggelse - med en sti i princippet med det skitserede forløb. Arealerne ejes af Carlsberg Ejendomme A/S, men da lokalplanen ikke umiddelbart står overfor en realisering, er det tanken, at stien på Carlsbergs arealer i første omgang udføres med en foreløbig udformning.

Gentofte Kommune vil gerne orientere om planerne. Derfor afholdes der et orienteringsmøde onsdag den 24. august 2011 kl. 19, på Hellerup Skole, Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup.

På mødet vil repræsentanter for Carlsberg Ejendomme og Gentofte Kommune orientere om planerne for stiens gennemførelse. Alle interesserede er velkomne.Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,