Arkitektkonkurrence om Fremtidens plejebolig - Gentofte Kommune

Arkitektkonkurrence om Fremtidens plejebolig

Kom og se alle forslagene til byggeriet på kasernegrunden i Jægersborg.

Den 3. oktober kl. 16.00 inviterer Gentofte Kommune alle interesserede til offentliggørelse af resultatet af konkurrencen om at tegne 72 plejeboliger på kasernegrunden.

Alle de fem forslag er udstillet på Rådhuset, og vinderen af konkurrencen vil fortælle om sit projekt. Projekterne udstilles fra den 6 til den 12. oktober, og kan altså også ses under ældredagene.

Tilmelding til offentliggørelsen sker på Gentofte Kommunes bookingsystem

I en intensiv proces i efteråret 2010 deltog mange borgere og fagpersoner aktivt i en række borgermøder og workshops om fremtidens plejebolig på kasernegrunden. Resultatet af møderne blev indarbejdet i det værdiprogram, der ligger til grund for den konkurrence, der nu er afgjort.

Borgerne formulerede blandt andet 11 dogmer for byggeriet, de handlede om alt fra fællesskab, til fuglekasser og dagslys og hjemlighed. Se alle dogmerne og værdiprogrammet på www.fremtidensplejebolig.dk

Konkurrencen

Fem teams som alle er bredt sammensat af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører deltog i konkurrencen. De fem forslag er meget forskellige, så konkurrencen har belyst rigtig mange muligheder for at bygge på stedet.

Vinderprojektet er det, som bedst besvarer værdiprogrammets mange krav og ønsker om hjemlighed, trivsel, fleksibilitet, bæredygtighed og økonomi. Forslaget giver også det bedste bud på sammenhængen med kulturværdierne på stedet, og endelig er der et godt bud på hvordan der eventuelt kan bygges mere på grunden. Dommerne var også glade for den måde, plejeboligerne kommer til at indgå i lokalområdet, fordi deres grønne områder bliver åbnet op for lokalområdet og naboerne, så der kommer liv til glæde for alle.

Processen fremadrettet

Der nu er udpeget en vinder af konkurrencen, men der er der stadig flere forhold der skal tages stilling til, inden byggeriet kan gå i gang på grunden. Dommerkomiteen har i første omgang formuleret en række spørgsmål, der skal belyses nærmere. Derfor er der ikke truffet endelig beslutning om, hvorvidt det vindende projekt gennemføres i sin nuværende form.

Følg med

Læs mere på www.fremtidensplejebolig.dk om processen, dogmerne og værdierne. Efter offentliggørelsen vil en del af tegningsmaterialet også kunne ses, og der vil løbende være nyheder.

 

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,