Budget 2012 til 1. behandling - Gentofte Kommune

Budget 2012 til 1. behandling

Kommunalbestyrelsen har budgettet for 2012 til 1. behandling tirsdag den 13. september 2011.

Du kan læse om budgetforslagene til 1. behandlingen.

Budgettet for 2012 skal til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2010. Budgettet for 2012 vil blive publiceret hér på hjemmesiden, så snart det vedtages.

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,