Fælles indsats på autismeområde - Gentofte Kommune

Fælles indsats på autismeområde

Nyt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner skal styrke tilbud for autister.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har netop vedtaget en ny samarbejdsaftale på autismeområdet til gavn for borgere med autisme.

 

Med aftalen ønsker kommunerne i fællesskab at kunne give voksne borgere med autisme målrettede tilbud i lokalområdet. På sigt ønsker Lyngby-Taarbæk og Gentofte tilsammen at have både dag - og døgntilbud, der dækker alle behov inden for autismeområdet.

 

"Vi er glade for det nye samarbejde, der giver os mulighed for at sætte særligt stort fokus på borgere med autisme og målrette indsatsen endnu mere", siger Kirsten Kierkegaard, formand for Socialudvalget i Gentofte Kommune.

 

"Vi ønsker med samarbejdet at sikre, at vi her i lokalområdet kan tilbyde vores voksne borgere med autisme de tilbud og den kvalificerede støtte, de har behov for i deres dagligdag og udvikling. Jeg ved, at nogle borgere og pårørende har været nervøse over denne udmelding, så jeg vil gerne pointere, at de borgere, der i dag er velplaceret i udenbys tilbud, naturligvis fortsat vil blive der", siger Sofia Osmani, udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 

Tilbud der matcher borgerens behov

 

Det overordnede mål for samarbejdet er:

  • Sammen at sikre tilstrækkelige og varierede tilbud, der dækker behovet i forhold til forskellige grader og arter af autisme.
  • Sikre en høj faglighed og arbejdsglæde blandt medarbejderne på autismeområdet. Herunder vidensudveksling mellem kommunernes tilbud på området og løbende kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Tilbud i dag

 

Lyngby-Taarbæk driver i dag to botilbud med 51 pladser og Gentofte driver i dag to tilbud med plads til i alt 15 beboere samt en række tilbud på beskæftigelses-, dag-, og fritidsområdet. Begge kommuner råder således tilsammen over en betydelig viden og kapacitet på området.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,