Frivillige forældre skaber trivsel - Gentofte Kommune

Frivillige forældre skaber trivsel

Nyt pilotprojekt i 2.a og 2.b på Tranegårdskolen bruger bl.a. boksning og skak til at skabe endnu mere læring og trivsel. Det ekstra undervisningsforløb er baseret på frivillige forældrekræfter.

De små 2. klasser kan her efter sommerferien se frem til 4 ekstra undervisningstimer, hvor de både skal spille skak, boksetræne og lege hajer og delfiner.

 

Det er den forældrestyrede Tranefond og Tranegårdskolen, der står bag den ekstra undervisning for de nye 2. klasser. Undervisning varetages udelukkende af frivillige forældrekræfter.

 

I pilotprojektet, der indebærer 2 gange 2 ekstra timer lagt i forlængelse af det normale ugeskema, sættes fokus på fire temaer: Skak og matematik, bevægelse og motion, kost og kammeratskab.

 

"Vi har opfundet det her af glæde og vil gerne give noget ekstra til børnene, både til hovedet og til kroppen. Ved f.eks. at lege med skakspillet bliver børnene bedre til system- og metodeforståelsen i matematikken og ved at lære mere om kost, motion og kammeratskab, bliver man bedre til at indgå i sociale sammenhænge og læring", siger Peter Møller Hansen, formand for forældreforeningen Tranefonden.

 

Engagerede forældre underviser

 

2. klasserne starter i slutningen af august på det nye forløb. De vil møde et hold engagerede forældre, som underviser i det, som nu ligger deres hjerte nærmest.

 

En skakspiller på stormesterniveau, en kostrådgiver, en verdensmester i boksning og en naturfotograf vil på kryds og tværs af klasserne lære børnene om kammeratskab, matematikkens mysterier og om sjov motion og kost.

 

"Det hele startede med en skakklub og en enkelt forælder, som sad med en god tanke. Den tanke tog vi imod med det samme, fordi vi er meget optagede af at udnytte de ressourcer og det netværk vi har. Samtidig med at vi er meget tydelige med, at forældrene her på skolen bidrager med det, de kan", siger Torben Lind, skoleleder på Tranegårdskolen og fortsætter:

 

"Det handler også om at tænke nyt. Vi vil innovere os ud af de udfordringer, vi har med f.eks. specialundervisning. Det er pilotprojektet også med til at understøtte."

 

En vigtig del af undervisningen handler nemlig om bedre kammeratskab og trivsel. Henrik Egede, der er forælder på skolen og naturfotograf, vil inspirere børnene med projektet Hajer og Delfiner, som handler om adfærdstyper og hvem man egentlig helst vil være for at være en god kammerat.

 

Flere frivillige initiativer

 

Pilotprojeket i 2. klasserne på Tranegårdskolen er blot et af mange frivillighedsprojekter, som forældrene på Tranegårdskolen er involverede i. Af andre kan nævnes: Præsentationsteknik-kursus for 9. klasser, spinning-træning for 7. klasser, drivhus i GFO, forskellige foredrag, arkitektbistand, redesign af skoleblad, rundvisning på Nationalmuseet, arbejdsdage, hvor forældre og børn forskønner skolen – og meget mere.