Miljøgodkendelse af midlertidig genbrugsstation

Gentofte Kommune har givet miljøgodkendelse af en midlertidig genbrugsstation.

Gentofte Kommunes genbrugsstation på Vinagervej skal lukke midlertidigt på grund af Vejdirektoratets udbygning af Vintapperrampen. Der etableres i en periode på 1 1/2 år en mindre midlertidig  genbrugsstation til modtagelse af haveaffald, affald til genbrug, forbrænding, deponi og specialbehandling samt farligt affald på Niels Steensensvej / Ved Stadion.

Gentofte Kommune gør opmærksom på, at der er adgang til aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 2. november 2011 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuelle klager sendes til Gentofte Kommune, Teknik og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk.

Nærmere oplysninger kan fås hos Susanne Hald i Teknik og Miljø på tlf. 39 98 85 69. Miljøgodkendelsen samt bilag kan du finde her.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,