Miljøgodkendelse af midlertidig genbrugsstation - Gentofte Kommune

Miljøgodkendelse af midlertidig genbrugsstation

Gentofte Kommune har givet miljøgodkendelse af en midlertidig genbrugsstation.

Gentofte Kommunes genbrugsstation på Vinagervej skal lukke midlertidigt på grund af Vejdirektoratets udbygning af Vintapperrampen. Der etableres i en periode på 1 1/2 år en mindre midlertidig  genbrugsstation til modtagelse af haveaffald, affald til genbrug, forbrænding, deponi og specialbehandling samt farligt affald på Niels Steensensvej / Ved Stadion.

Gentofte Kommune gør opmærksom på, at der er adgang til aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 2. november 2011 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuelle klager sendes til Gentofte Kommune, Teknik og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk.

Nærmere oplysninger kan fås hos Susanne Hald i Teknik og Miljø på tlf. 39 98 85 69. Miljøgodkendelsen samt bilag kan du finde her.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,