Nye retningslinjer for parkeringskontrollen - Gentofte Kommune

Nye retningslinjer for parkeringskontrollen i Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 29. august besluttet at ændre retningslinjerne for kommunens parkeringskontrol.

De kommunale parkeringsvagter skal fremover kun udføre parkeringskontrol inden for de to etablerede parkeringszoner omkring Bakken i Klampenborg og området omkring Hellerup Station samt ved Bellevue Strandpark og ved kommunens skoler og i forbindelse med parkering på cykelstier.

 

Parkeringsvagternes kontrolområder kan i fremtiden kun ændres efter forudgående høring af de berørte parter og efter vedtagelse i kommunens Teknik- og miljøudvalg.

 

Med ændringerne ønsker kommunen at sætte fokus og ressourcer ind dér, hvor behovet er størst – på de to specielle områder i Klampenborg og Hellerup samt omkring skolerne og parkering på cykelstierne samt ved Bellevue Strandpark. 

Ansvarlig for siden:

Parkering Gentofte
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,