Ambitiøs spildevandsplan - Gentofte Kommune

Ambitiøs spildevandsplan skal dæmme op for voldsomme regnskyl

Teknik- og Miljøudvalget har netop indstillet en ambitiøs spildevandsplan til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Planen skal på kort og lang sigt sikre Gentofte mod konsekvenserne af de øgede regnmængder.

 

Spildevandsplanens perspektiv rækker frem til 2018, og de overordnede målsætninger er:

 

  • Risiko for oversvømmelser som følge af kraftig regn skal minimeres. Det gøres bl.a. ved at separere vejvand fra spildevandssystemet.
  • Der skal være mindst mulig belastning af vandområder og strande, bl.a. via øget kapacitet i spildevandssystemet, så overløb mindskes mest muligt.
  • Spildevandet skal transporteres væk på en sikker, energirigtig og effektiv måde.

 

Lisbeth Winther, formand for Teknik- og Miljøudvalget siger:  ”Jeg er meget tilfreds med, at vi har vedtaget en ambitiøs spildevandsplan. I planen er der afsat ikke mindre end 572 millioner kroner over de næste 8 år til forbedring af hele spildevandssystemet – det er utroligt flot. Pengene vil blandt andet blive brugt til at separere vejvand fra spildevandssystemet, til anlæg af nye ledninger og bassiner, og til at renovere eksisterende afløbssystemer”.

 

Økonomisk gulerod for borgerne

 

Et andet centralt initiativ i spildevandsplanen er at gøre det mere attraktivt for borgerne at nedsive eller forsinke regnvandet via en faskine, en regnvandsbeholder eller andet på egen grund. Helt konkret betyder det, at ejendomme, som kobler regnvand fra spildevandssystemet, kan få en del af kloaktilslutningsbidraget tilbagebetalt som et engangsbeløb. For en almindelig familie i parcelhus svarer det til ca. 21.000 kroner. Man kan læse mere om dette på www.gentofte.dk/regnvand.

 

Lisbeth Winther siger: ”Det er et helt centralt led i planen, at borgerne skal hjælpe med at nedsive eller forsinke regnvandet på deres egen grund, så vores fælles kloakker bliver aflastet. Udover at give et økonomisk incitament har vi også gjort ansøgningsprocessen lettere for borgerne, og så skal grundejerforeningerne involveres mere. Konkret tilbyder kommunen at deltage i grundejerforeningernes møder for at oplyse om, hvad borgerne selv kan gøre og hvad kommunen gør.”

 

For at motivere borgerne og grundejerforeningerne til at deltage i kampen mod oversvømmelser, inviterer kommune til borgermøde den 7. november 2011 kl. 19.00 på Gentofte Rådhus. Her kan borgerne høre mere om spildevandsplanen og om muligheden for at få tilbagebetalt en del af kloaktilslutningsbidraget.

 

Borgerne kan også høre oplæg fra Forsikringsoplysningen, Orbicon og fra Teknologisk Institut. Endelig kan man få gode ideer til praktiske og æstetiske muligheder for at nedsive og/ eller forsinke regnvand i haven fra blandet andet Haveselskabet.

 

Bedre badevand

 

Gentoftes strande har desværre været ramt af kloakoverløb denne sommer, som det også har været varslet på kommunens hjemmeside. Med den nye spildevandsplan bliver der etableret ekstra kapacitet i afløbssystemet ved Bellevue Strand. Det vil reducere risikoen for overløb, når der er kraftig regn. Borgerne kan i øvrigt hele tiden holde øje med badevandskvaliteten via en sms-service, som man kan tilmelde sig på http://www.gentofte.dk/badevand.

 

Planen forventes endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2011.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,