Fremtidens plejebolig tager afsæt i stedets historie - Gentofte Kommune

Fremtidens plejebolig tager afsæt i stedets historie

Vinderen af konkurrencen om byggeriet af de 72 plejeboliger på kasernegrunden er nu afsløret.

Vinderteamet består af entreprenørfirmaet HHM A/S, arkitektgruppen entasis A/S og ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard A/S.

 

Vinderne blev offentliggjort ved et arrangement på Gentofte Rådhus den 3. oktober.

 

Borgernes bidrag har spillet en afgørende rolle for det endelige resultat. Det var tydeligt, da formand for dommerkomiteen Socialudvalgsformand Kirsten Kierkegaard fortalte om dommerkomiteens overvejelser og argumenter for valget af vinderen.

 

”Det vindende forslag har sit tydelige afsæt i værdiprogrammets fokusering på hjemlighed, livskvalitet og fleksible rammer, som skal sikre både nutidens og fremtidens behov for attraktive plejeboliger. Forslaget er nytænkende i forhold til boligerne og rummer en god disponering af fællesarealerne, der understøtter hjemligheden. Samtidig er der et spændende bud på materialevalg, samt på bebyggelsens placering på grunden og brugen af parken, der bl.a. henviser til stedets lange historie”, udtaler Kirsten Kierkegaard.

 

Dommerkomiteen lagde vægt på, at vinderprojektet er det, som bedst besvarer værdiprogrammets mange krav og ønsker om hjemlighed, trivsel, fleksibilitet, bæredygtighed og økonomi.

 

Forslaget giver også det bedste bud på sammenhængen med kulturværdierne på stedet. Det giver også et godt bud på, hvordan restbyggemulighederne på grunden eventuelt kan udnyttes.

 

Dommerne var også glade for den måde, plejeboligerne kommer til at indgå i lokalområdet, fordi deres grønne områder bliver åbnet op for lokalområdet og naboerne, så der kommer liv til glæde for alle.

 

Processen fremadrettet

 

Der er nu udpeget en vinder af konkurrencen, men der er der stadig flere forhold, der skal tages stilling til, inden der kan træffes den endelige beslutning om at igangsætte byggeri på grunden.

 

I første omgang har dommerkomiteen en række spørgsmål, der skal belyses nærmere. Blandt andet ønskes en række visualiseringer af projektforslaget og dets samspil med de unikke omgivelser på kasernegrunden. Derfor er der endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvorvidt det vindende projekt gennemføres i sin nuværende form.

 

Fakta:

 

  • Alle fem forslag kan ses på Gentofte Rådhus fra den 6. til den 12. oktober.
  • Det vindende team består af HHM A/S (entreprise), entasis A/S (arkitekter), Moe & Brødsgård A/S (Ingeniører), Marianne Levinsen Landskab Aps og ARCHI+MED (sundhedsvæsensrådgiver).
  • På hjemmesiden www.fremtidensplejebolig.dk vil der blive mulighed for løbende at følge med i processen, byggeriet, mm.
  • De 72 plejeboliger forventes færdige i 2013.

 

 

 


Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,