Midlertidig genbrugsstation ikke vvm-pligtig - Gentofte Kommune

VVM-afgørelse for den midlertidige genbrugsstation

Den midlertidige genbrugsstation tæt på Stadion er ikke vvm-pligtig.

Billede af affaldsfraktion

Gentofte Kommune har i forbindelse med etableringen af den midlertidige genbrugsstation vurderet projektets indvirkning på miljøet. Det sker på baggrund af anmeldelsen af projektet samt en screening.

Den midlertidige genbrugsplads placeres på Niels Steensens alle, Ved Stadion fra oktober 2011 og cirka 20 måneder frem.

Da screeningen har vist, at den midlertidige genbrugsplads ikke belaster miljøet væsentligt, er projektet ikke VVM-pligtigt, jævnfør § 5 stk. 1 i bek. 1335 af 6. december 2006.

Du kan få flere oplysninger om anmeldelsen og VVM-screeningen hos Gentofte Kommune, Natur og Miljø, tlf. 3998 8575.

Enhver med retlig interesse i ovenstående kan påklage afgørelsen. En evt. klage skal indbringes for Naturklagenævnet inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

Søgsmål ved domstolene skal ske inden 6 måneder efter denne offentlige bekendtgørelse.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,