Gentofte Plan 2012 - Gentofte Kommune

Gentofte Plan 2012

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj.

Planen er en samling af budget, kvalitetskontrakt og kommuneplan. Du kan således læse om retningen for kommunens samlede udvikling og de økonomiske rammer i Gentofte-Plan. 

Hvad indeholder Gentofte-Planen?

Gentofte-Plan indeholder Kommunalbestyrelsens vision og prioriteringer for året, der kommer, og giver et overblik over kommunens samlede økonomi og økonomien fordelt på aktiviteter - det vil sige, hvilke penge Kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge på service og aktiviteter på de forskellige områder, fx på skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Økonomien er selvfølgelig knyttet til de mål og den service, der skal leveres, sådan som det er beskrevet i Gentofte-Plan.

Den digitale udgave af Gentofte Plan 2012 kan hentes på kommunens hjemmeside via siden "Budget 2012".

Du kan hente en trykt udgave af Gentofte Plan 2012 i Kommuneservice på Rådhuset og på kommunens biblioteker fra uge 50. 

Ansvarlig for siden:

Økonomi
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983201,