Jule og nytårshilsen - Gentofte Kommune

Jule- og nytårshilsen fra borgmester Hans Toft

Borgmesteren sender en hilsen til alle i Gentofte Kommune med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Året er ved at gå på hæld, og et nyt går i gang med forventninger og ønsker.

Den økonomiske krise har sat sit præg på alle landets kommuner – også Gentofte Kommunes økonomi. Det nødvendiggjorde de omprioriteringer og tilpasninger, som kommunalbestyrelsen gennemførte i fjor, og som lagde grunden til, at vores kommune kan gå 2012 i møde med en solid økonomi.

Igen i år blev de kommende års budget vedtaget med et bredt flertal bag, hvilket er glædeligt og tegner godt for de kommende års samarbejde i kommunalbestyrelsen. Vi fastholder det høje serviceniveau i forhold til børn og unge, familier og ældre samtidig med, at vi fastholder Gentofte som landets lavest beskattede kommune – med uændret lav personskat og grundskyld.

Der er i de vedtagne budgetter også taget højde for disse års meget store tilflytning til Gentofte Kommune. Vi ved, at vores kommune er et godt sted at leve, bo og arbejde, og det synes også andre – vi forventer ved årets udgang at have en befolkning på 72.800 indbyggere. Dette giver selvfølgelig skatteindtægter, men stiller også krav om, at de nødvendige faciliteter er til rådighed – for børn, unge og ældre. I budgetterne er der også sat yderligere fokus på de unges muligheder for at tage en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at skabe flere elev- og praktikpladser, hvilke initiativer også skal ses i sammenhæng med det fokus, der ligger i frikommuneforsøget, som vi har iværksat sammen med Gladsaxe Kommune.

2012 åbner for yderligere udvikling i vores kommune. Konkret afsætter vi i det kommende års budget bl.a. midler til at fortsætte den generelle vedligeholdelse og modernisering af vore bygninger, institutioner, skoler, haller, rideklubber samt legepladser. Samtlige legepladserne i kommunen er nu planlagt færdige inden for de næste to år. Der er også afsat penge til at forskønne kommunens bydelscentre – Vangede Bygade med Dan Turélls Plads og den flotte skulptur er nu færdig, og der er i de kommende år afsat penge til de øvrige bydeles forskønnelse.

På idrættens område er der også afsat midler til, at Gentofte Sportspark udviklingen fortsætter i forhold til den plan, der allerede er lagt for udviklingen af sportsparken, herunder etablering af overdækning af rullehockeybane og etablering af løbesti. Og vi har prioriteret yderligere midler til kommunens havne herunder udvidelse, udvikling og omdannelse af Skovshoved Havn samt modernisering af klubfaciliteterne på Hellerup Havn. Og flere skateboardbaner udbygges og opdateres – og der er afsat penge til etablering af en ny indendørs skaterbane i det gamle vandtårn på Ræveskovsvej. Desuden arbejder vi på skabe nye musikøvelokaler til de unge i den nedlagte 1100 m2 store underjordisk bunker i udkanten af Bernstorffsparken.  

Også klima og miljø er prioriteret højt. I 2012 og 2013 afsættes således et beløb til både at videreføre og nytænke aktiviteter på såvel klima- som energiområdet. En ny spildevandsplan understøtter indsatsen. Der er afsat 572 millioner kroner over de næste 8 år til forbedring af hele spildevandssystemet, så mulig belastning af vandområder og strande samt overløb i kloaksystemet mindskes mest muligt i forbindelse med de kraftige regnskyl.

Vi bor i en kommune med god service og mange tilbud til alle. Vi skal arbejde sammen om at bevare og udvikle disse muligheder. Og sammen skabe endnu mere dynamik og flere tilbud på tværs i kommunen.   

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,