Strategi for bæredygtighed vedtaget - Gentofte Kommune

Strategi for bæredygtighed vedtaget i Gentofte

Gentofte Kommune har vedtaget en ny fireårig strategi for bæredygtig udvikling i kommunen, som med nye visioner og mål på en lang række områder skal sætte yderligere gang i den bæredygtige udvikling.

Borgmester i Gentofte Kommune Hans Toft siger:

 

Bæredygtighed handler både om miljø, økonomi og samfundsmæssig nytteværdi, og i Gentofte Kommune er alle tre aspekter centrale for den udvikling af kommunen, som vi ønsker.”

 

Strategien omfatter følgende indsatsområder:

  • mindskelse af miljøbelastningen
  • fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • fremme biologisk mangfoldighed
  • inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i arbejdet for en bæredygtig udvikling
  • fremme samspillet mellem beslutninger vedrørende miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

 

Strategien skal føres ud i livet gennem de årlige Agenda 21-handleplaner.

 

Mindre affald og mere genbrug

 

Gentofte Kommune arbejder for en mere bæredygtig udvikling på affaldsområdet. Lige nu arbejdes der blandt andet med planer både for en ny genbrugsstation og for et nyt affaldssystem. Formålet for begge dele er, at højne servicen for borgerne, så det bliver endnu lettere at sortere affaldet og komme af med det på forsvarlig vis. Derved øges genanvendelsesprocenten, så mindre af vores affald alene går til forbrænding.

 

Fjernvarme er både billig og miljørigtig

 

Gentofte Kommune arbejder også for en mere bæredygtig udvikling med udbygningsplanerne for fjernvarmenettet. Fjernvarme er den mest miljøvenlige og den billigste opvarmningsform for langt de fleste borgere i Gentofte Kommune. Derfor har kommunen også besluttet at udbygge fjernvarmenettet i hele kommunen. De første borgere er netop blevet tilsluttet i Hellerup, og udbygningen fortsætter til resten af kommunen de næste ca. 30 år.

 

Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

 

Hans Toft siger: ”Hvis målene skal nås, kræver det både en indsats fra kommune, borgere, foreninger, interesseor­ganisationer og erhverv.”

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,