Strategi for kommuneplanlægningen - Gentofte Kommune

Strategi for kommuneplanlægningen

Strategien for kommuneplanlægningen er i høring fra den 9. december til den 3. februar 2012.

Du kan læse mere om strategien for kommuneplanlægningen, indgive høringssvar og læse andres høringssvar på www.gentofte.dk

Strategien indeholder Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen af kommuneplanlægningen, beskrivelser af planlægningsforudsætninger, mål og strategier for de kommende års udvikling og en kort opsamling på udviklingen efter den seneste revision af kommuneplanen. Strategien er en del af Gentofte-Plan 2012.

Hvis du har ideer, forslag eller kommentarer, skal du sende dem inden den 3. februar 2012. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indkomne høringssvar og derpå vedtage strategien for kommuneplanlægningen.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,