Frikommune - Gentofte Kommune

Gladsaxe og Gentofte er frikommuneklar

I Gladsaxe og Gentofte har byrådet og kommunalbestyrelsen nu godkendt den endelige ansøgning om, hvilke områder, de to kommuner i fællesskab ønsker at lægge kræfterne, når de bliver frikommuner fra januar 2012.

For to måneder siden blev Gladsaxe og Gentofte i fællesskab udvalgt til frikommuner Nu har de to kommuner så godkendt den endelige fælles ansøgning, så Gladsaxe og Gentofte nu er frikommune-klar. De to kommuner ønsker især at samarbejde om en helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job, bedre sammenhæng i kommunernes indsats for psykisk syge borgere under distriktspsykiatrien, samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav, som de kommunale administrationer i dag er underlagt.

-Vi glæder os til samarbejdet med Gentofte og til at få lov at afprøve, hvordan vi kan få flere unge i uddannelse og forbedre forholdene for borgere med psykisk sygdom. Det bliver spændende, at kunne arbejde på tværs af kommunegrænser om så vigtige områder. Nu må vi så se, om ministeriet godkender vores forslag. Først herefter skal vi i gang med at forberede, hvordan vi bedst muligt fører dem ud i livet, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Borgmester i Gentofte Hans Toft (C) udtaler:
- Vi er meget tilfredse med, at vi er blevet en af de udvalgte frikommuner. Vi skal nu vise, at vi kan arbejde endnu mere effektivt og tænke i helt nye baner med de frihedsgrader som følger af frikommuneforsøget. Kommunerne er i dag underlagt et utal af detaljerede statslige regler og love, som ofte virker som en hæmsko i valget af hensigtsmæssige løsninger for at levere en god og sammenhængende service for borgerne.

Samarbejde hjælper psykisk syge

De to kommuner ønsker at tilvejebringe en ny organisering mellem regionens distriktspsykiatri og kommunernes socialpsykiatri. Herunder er det et stærkt ønske at styrke mulighederne for at koordinere indsatsen over for borgere med dobbeltdiagnoser. Vi vil først og fremmest styrke alt det, der ligger uden om selve behandlingen af sindslidelsen. Her kan vi som kommuner støtte op med hele paletten af det vi er gode til: sundhed, familie og netværk, og arbejde og beskæftigelsesmuligheder, siger Gladsaxes formand for Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget, Susanne Palsig (F).

Uddannelse skal gøres attraktivt

De to øvrige områder, som de to kommuner ønsker at arbejde med, er skole- og ungeområdet og arbejdsmarkedsområdet. På skole- og ungeområdet skal folkeskolens sidste år blandt andet gøres mere attraktive for alle elever, så flere unge vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse. Herudover skal vejledningen af unge tilrettelægges, således at den tager udgangspunkt i den enkeltes behov frem for hvilken lovgivning, der gælder for den enkelte.

Formand for Børn – og Skoleudvalget i Gentofte, Pia Nyring udtaler:
 - Vi vil bruge frikommuneforsøget til at udvikle en unge-strategi, der sikrer, at alle unge er uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Det gør vi ved at øge vejledningen og koordination mellem de mange parter, der arbejder med ungeområdet. På den måde gør vi vores yderste for, at så mange som muligt får et godt afsæt til voksenlivet.

På arbejdsmarkedsområdet, tandplejeområdet samt ældre-, psykiatri- og handicapområdet skal der ses på om regler og ydelser kan forvaltes på en mere hensigtsmæssig måde.

Følg med i Frikommuneforsøget

Både Gladsaxe og Gentofte kommuner har oprettet hjemmesider, hvor borgere, fagfolk og andre interessenter løbende kan følge med i, hvordan frikommuneforsøget skrider frem. Gladsaxe Kommunes hjemmeside har adressen gladsaxe.dk/frikommune, mens Gentofte Kommunes adresse er gentofte.dk/frikommune 

Gladsaxe og Gentofte kommuner er blandt de ni kommuner, som blev udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012-2016. Men i modsætning til de øvrige har de to kommuner valgt at løse opgaven sammen i tæt parløb på tværs af fag- og kommunegrænser. De to kommuner ønsker at skabe mere samarbejde, mindre bureaukrati med det formål at styrke den kommunale service til glæde for borgerne.

Karin Søjberg Holst (A)
Borgmester i Gladsaxe Kommune karin.søjberg.holst@gladsaxe.dk
Telefon 39 57 50 01

Hans Toft (C)
Borgmester i Gentofte Kommune ht@gentofte.dk
Telefon 39 98 00 01/ 39 76 01 00 (privat)

Susanne Palsig (F)
Formand for Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget susanne.palsig@gladsaxe.dk
Telefon 26 81 45 00

Pia Nyring (C)
Formand for Børn og Skoleudvalget i Gentofte Kommune pny@gentofte.dk
Telefon 31 62 28 26

Afdelingschef i Psykiatri- og Handicapafdelingen
Elinor Kyhnauv sofelk@gladsaxe.dk
Telefon 39 57 55 60

Rikke Rosenmeier
Kommunikationsmedarbejder rikros@gladsaxe.dk
Telefon 26 18 00 70

Mie Gudmundsson
Kommunikationschef i Gentofte Kommune mieg@gentofte.dk
Telefon 29 38 25 01