Den Borgerrettede Pulje - Gentofte Kommune

Har du en god ide? - så søg støtte

Har du en ide til noget, der kan gøre livet nemmere, enklere eller sjovere for børn, unge eller voksne med handicap, så søg støtte i Den Borgerrettede Pulje.

En god ide?

Handicappolitikken har en pulje på 300.000 kr., som du kan søge, hvis du har en god ide.

Puljens formål er at give alle mennesker mulighed for at afprøve en ide eller realisere et projekt, der gør det lettere at leve med et handicap.

Hvem kan søge?

Alle borgere og brugere i Gentofte Kommune kan søge. Alene eller sammen med medarbejdere, foreninger og pårørende.

Hvad støtter puljen?

Støtten gives både til små ideer og arrangementer og til større projekter, blot det retter sig mod at forbedre forholdene for handicappede. Der gives dog ikke støtte til drift af institutioner, boliger eller lignende.

Her er tre eksempler på projekter, som har fået støtte:

  • Gentofte Ergoterapi - har fået støtte til en hoppeborg med en forhindringsbane, som hjælper med at stimulere sanser og udvikle motorikken på en sjov måde.
  • Gentofte Svømmeklub - har fået støtte til en hjælpetræner på et svømmehold særligt rettet mod børn med et handicap.
  • Foreningen BasicLiving - har fået støtte til at oprette et livsstilsmagasin på internettet specielt rettet mod personer med længerevarende helbredsproblemer. Magasinet kan ses på www.basicliving.dk

Hvordan søger jeg?

For at søge støtte skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du blandt andet fortæller om projektets formål, deltagere og omkostninger.

Læs mere og hent ansøgningsskema på www.gentoftehandicappolitik.dk     

Efter ansøgningsfristens udløb den 1. juni 2011 vil Handicaprådet tage stilling til de indkomne ansøgninger.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp og inspiration til at forme dit projekt, er du velkommen til at kontakte Mette Harder på tlf. 39 98 50 19 eller mh@gentofte.dk

Ansøgningsfrist

Husk ansøgningsfristen 1. juni 2011