Søg midler til særlig beskæftigelsesindsats - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Søg midler til særlig beskæftigelsesindsats

Det Lokale Beskæftigelsesråd har afsat midler til en særlig indsats for udsatte ledige. Midlerne kan søges frem til 23. januar 2012. BEMÆRK: FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST.

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Gentofte Kommune har afsat en pulje til særlige indsatser for udsatte ledige. Indsatsen skal være nyskabende og skal gå til en styrket og forbedret indsats for de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

LBR opfordrer organisationer, foreninger, virksomheder med flere med erfaring inden for beskæftigelsesindsatsen til at søge puljemidler til indsatser for et eller flere af følgende målgrupper:

  • Ledige i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet
  • Unge misbrugere under 30
  • Unge kriminelle under 30

Derudover ønsker LBR i samarbejde med Jobcenter Gentofte at gennemføre en

  • Tilfredshedsundersøgelse blandt Jobcentrets brugere

 Der kan derfor også søges midler til gennemførsel af en sådan undersøgelse.

Sådan søges puljemidlerne

Puljemidlerne skal søges senest den 23. januar 2012 kl. 10.00 (bemærk: forlænget frist) og indsatsen skal gennemføres i løbet af 2012. Benyt venligst dette ansøgningsskema til at søge Indsatspuljen.
Ansøgningsskemaet udfyldes med detaljeret projektbeskrivelse, inklusiv budget, og sendes elektronisk til lbrsekretariat@gentofte.dk. Spørgsmål vedrørende Indsatspuljen kan stilles til Peter Clark-Christensen på 39 98 61 07.

Ud over de ovennævnte fokusområder yder Det Lokale Beskæftigelsesråd også tilskud til en række andre indsatser på det beskæftigelsespolitiske område. Når Det Lokale Beskæftigelsesråds samlede Handlingsplan for indsatsen på det rummelige arbejdsmarked 2012 offentliggøres, kan du finde den på Det Lokale Beskæftigelsesråds side.

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,