Affaldsgebyr for erhverv 2012 - Gentofte Kommune

Nye landsdækkende regler for erhvervsaffald på genbrugsstationerne fra 2012

Fra årsskiftet gælder der nye regler for erhvervsaffald i hele landet. I Gentofte Kommune betyder reglerne, at virksomheder aktivt skal tilmelde sig og købe enten årskort eller éngangsbillet til Gentofte Kommunes genbrugsstation for at kunne aflevere affald.

Den 1. januar 2012 trådte en ny bekendtgørelse om affald i kraft. Fremover skal virksomheder tilmelde sig og betale særskilt for at kunne aflevere affald på en genbrugsstation.

Sådan gør I

Når I som virksomhed tilmelder jer på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk, kan I vælge mellem at købe et årskort eller éngangsbillet – reglerne er ens på alle 24 genbrugsstationer blandt Vestforbrændings kommuner. Årskortet og éngangsbilletten kan benyttes på alle de genbrugsstationer, som er tilknyttet Vestforbrænding. Se, hvilke genbrugsstationer det er, på www.gentofte.dk/erhvervsaffald.

Mindre administrationsgebyr for erhvervsdrivende

Administrationsgebyret bliver sat væsentligt ned. Gebyret vil i 2012 være på 352,50 kr. inkl. moms. I udgangspunktet skal I som virksomhed betale administrationsgebyret uafhængigt af, om I har tilmeldt jer brug af genbrugsstationen eller ej. På www.gentofte.dk/erhvervsaffald kan I læse om gebyret, og om regler og muligheder for fritagelse fra gebyret.

Virksomhederne får information direkte

Omkring årsskiftet modtager virksomheder i Gentofte Kommune et brev med information om den nye ordning. På Gentofte Kommunes genbrugsstation vil der i starten af det nye år stå ’Info-guider’, der informerer om de nye regler og om, hvordan I tilmelder jer.

I kan læse mere på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk og på www.gentofte.dk/erhvervsaffald.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Park og Vej på telefon 39 98 81 00 eller på mail Park-vej@gentofte.dk.


Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,