Kommuner styrker indsats omkring erhvervet hjerneskade - Gentofte Kommune

Tre kommuner styrker indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade

Borgere med erhvervet hjerneskade skal fremover have mere koordineret og kompetent hjælp. Det er målet med et nyt samarbejde mellem Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Mere sammenhængende patientforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og bedre kompetenceudvikling af social- og sundhedsfagligt personale.

 

Sådan lyder et par af elementerne i et nyt tværkommunalt samarbejde, som Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner netop har igangsat.

 

Indsatsen gælder primært borgere i den erhvervsaktive alder, der med erhvervet hjerneskade har særlige problemstillinger i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det anslås at gælde mellem 60-75 borgere i de tre kommuner.

 

Bedre koordinering og ny viden

 

Øget koordinering mellem bl.a. genoptræningscentre og jobcentre skal give et mere sammenhængende forløb for borgeren, mens medarbejderne i samarbejdskommunerne får bedre muligheder for at dele erfaringer og ny viden på området blandt andet gennem kompetenceudvikling gennem Center for hjerneskadede.

 

Det styrkede samarbejde er en naturlig udbygning af de tre kommuners eksisterende samarbejde på genoptræningsområdet, der i forvejen sikrer borgerne i de tre kommuner et højt og ensartet serviceniveau.

 

De centrale midler til indsatsen har kommunerne særskilt ansøgt om fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Bevillingerne løber i de næste tre år.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,