Ny trafiksikkerhedsplan - Gentofte Kommune

Fyrre procent færre personskader og mere tryghed i trafikken

For at styrke sikkerheden og trygheden i trafikken har Gentofte Kommune vedtaget en trafiksikkerhedsplan.

Planen indeholder 8 indsatsområder, der blandt andet skal sikre, at antallet af personskader i trafikken i Gentofte reduceres med 40 %.

Sikkerhed og tryghed

Teknik- og Miljøudvalget har med den nye trafiksikkerhedsplan vedtaget 8 særlige indsatsområder, der skal forbedre borgernes oplevelse af tryghed i trafikken samt øge trafiksikkerheden på de kommunale veje. Områderne er:

  • uheld med cyklister
  • uheld med fodgængere
  • personer der kører over for rødt lys
  • spiritusuheld
  • hastighed
  • handicappede
  • unge på 18-24 år
  • ældre trafikanter

Særlige mål og indsatsområder

Til de 8 særlige indsatsområder er der knyttet en række tiltag og mål. Her er et udvalg af disse:

- Antallet af personskader skal reduceres med 40 % ved udgangen af 2018 med en gennemsnitlig årlig reduktion på 6 %

- Reducering af farten med 10 % for de 15 % hurtigst kørende

- Etablering af cykelstier, sikring af kryds og stikrydsning, samt etablering af heller på vejene

- Vejstrækninger omlægges så vejens forløb afspejler hastighedsgrænsen

- Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter

- Deltagelse i holdningsændrende kampagner på både lokalt, regionalt og nationalt plan

Mål og indsatsområder i planen er udpeget på baggrund af uheldsstatistikker samt borgerhenvendelser og spørgeskemasvar fra kommunens skolebørn og deres forældre.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther (K) siger om planen:

- Med den nye trafiksikkerhedsplan har vi sat en række ambitiøse mål, der bredt skal sikre borgerne øget tryghed i trafikken. Det handler i høj grad om, at vi skal bruge de midler, vi sætter af til trafiksikkerhedsarbejdet bedst muligt. Med trafiksikkerhedsplanens kombination af ulykkesstatistikker og udpegning af utrygge steder har vi fået et unikt værktøj til at styrke sikkerheden på kommunens veje endnu mere.

Trafiksikkerhedsplanen vil årligt blive omsat til en konkret årsplan, som blandt andet indeholder projekter, der prioriteres efter, hvad der giver borgerne i Gentofte Kommune mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Mere information

Trafiksikkerhedsplanen vil blive præsenteret for borgerne på et borgermøde i løbet af foråret.

Du kan læse mere om kommunens arbejde med trafiksikkerheden, samt se den fulde trafiksikkerhedsplan på kommunens hjemmeside.

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988001,